Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

17/10/2017 20:53:35

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Registre

Contingut de la pàgina

Registre

Per tal de poder efectuar aquesta operació heu de tenir en compte les següents indicacions:

Per registrar un nou nom d'usuari:

  1. Ha de tenir una longitud mínima de 4 caràcters.
  2. No pot incloure espais.

Per registrar la paraula de pas:

  1. Ha de tenir una longitud mínima de 6 caràcters.
  2. Ha de incloure tant caràcters com números.
Link to ObjectExecute action