Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

23/02/2018 23:18:20

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres de text

Rescat Social

És la sol·licitud d'un ajut econòmic per a l'adquisició de llibres de text escolars per al curs 2017-2018, per tal de garantir que tots els alumnes disposen del material educatiu bàsic.

Com es fa?

Realitzant el tràmit corresponent a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Qui ho pot demanar?

Famílies empadronades a Sant Feliu de Llobregat amb infants fins a 16 anys, escolaritzats a les escoles del municipi, que compleixin el requisits econòmics següents:

 • Famílies de 2 membres: 2 vegades l'IRSC* = 15.935,46 € anuals
 • Famílies de 3 membres: 2,5 vegades l'IRSC* = 19.919,33 € anuals
 • Famílies de 4 membres: 3 vegades l'IRSC* = 23.903,19 € anuals
 • Famílies de 5 o més membres: 3,5 vegades l'IRSC* = 27.887,06 € anuals

* IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

En el cas de separació o divorci, poden sol·licitar l'ajut tant el pare com la mare de l'infant, sempre que estiguin empadronats a Sant Feliu i compleixin els requisits de les bases d'aquest ajut.

Quan es pot fer?

Termini del 4 al 22 de setembre de 2017 (termini ampliat)

Documentació que cal

Atès que el període de sol·licitud de l'ajut econòmics per llibres de text és coincident amb el de sol·licitud d'ajuts per a sortides escolars obligatòries, si es volen sol·licitar tots dos, només cal presentar un document d'autorització de consulta de dades econòmiques.

Preus

 S'atorga una quantitat fixa en funció del curs escolar de l'infant:

 • Educació Infantil (P3, P4, P5): 40 €
 • Cicle inicial (1r i 2n): 66 €
 • Cicle mitjà i superior (3r, 4rt, 5è i 6è): 36 €
 • ESO: 100 €

Les ajudes les rebran directament les famílies sol·licitants

Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Link to ObjectExecute action