El Consistori

22/02/2018 20:06:08

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Retribucions, funcions i currículms de directius o càrrecs de confiança

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 16 de juliol de 2015, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, nomenat a proposta de l’Alcaldia, i subjecte a les causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació.

El Ple va nomenar a la Sra. Àngels Salas Alonso com a Gerent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El personal eventual directiu depenent de Gerència, se selecciona mitjançant un procés selectiu en què concorren els principis de mèrit, capacitat, publicitat i amb criteris d’idoneïtat:  

Link to ObjectExecute action