Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

23/02/2018 17:50:05

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Al·legacions i recursos contra denúncies o sancions en matèria de trànsit

Aquest tràmit permet manifestar la disconformitat contra una sanció o denúncia imposada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en matèria de trànsit, mitjançant la presentació d'un escrit i aportant els documents justificatius que calguin.

 • Si el tràmit es realitza durant els primers quinze dies següents a l’endemà de la notificació de la denúncia es considera al·legacions.
 • Si ja s’ha rebut la notificació de la imposició de la sanció (s’hagin fet o no al·legacions) o s’ha pagat voluntàriament la multa, es considera un recurs de reposició.
Com es fa?

Per Internet:

 • Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Per correu postal o presencialment:

 • Enviant per correu l'imprès de sol·licitud signat amb la documentacó adjunta que calgui o presentar-la personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jurídica (a través del seu representant) o física, a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció.

Identificació del conductor o de la conductora:

En cas que la persona denunciada no sigui la que ha comès la infracció, o si la titularitat del vehicle correspon a una empresa, és preceptiu facilitar les dades identificatives (nom, cogmons, DNI i domicili) de la persona que conduïa en el moment de produir-se la infracció de trànsit.

Quan es pot fer?
 • Les al·legacions en el termini de quinze dies des de l’endemà de la notificació de la denúncia
 • El recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació de la desestimació de les al·legacions, de la imposició de la sanció o de l’abonament voluntari de la multa amb bonificació.
Documentació que cal

Per a les al·legacions:

 • Imprès de sol·licitud (només en el cas de la tramitació presencial).
 • Fotocòpia de la denúncia.
 • Tota aquella documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna com aportació de proves que l’eximeixen de responsabilitat.

Per al recurs:

 • Imprès de sol·licitud (només en la tramitació presencial).
 • Còpia de la notificació de la sanció efectuada per l’Organisme de Gestió Tributària.
 • Tota aquella documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna com aportació de proves que l’eximeixen de responsabilitat.
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Al·legacions contra denúncies en matèria de trànsitAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Recursos contra sancions en matèria de trànsitAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action