Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
17/10/2018 07:07:27

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Calendari de preinscripció i matrícula Curs 2018-2019

Preinscripció

Es farà entre els dies 7 i 19 de juny de 2018, a l'Oficina d'Atenció CIutadana

Sol·licitar cita prèvia, del 28 de maig al 8 de juny, a través dels canals següents:

En el moment de la preinscripció presencial caldrà aportar la documentació següent:

 • DNI de la persona que farà la preinscripció.
 • Si la persona que fa la preinscripció no és el/la mateix/a alumne/a (en el cas de ser major d’edat) o el pare, mare o tutor/a de l’infant a matricular, caldrà l’autorització d’aquests.
 • Documentació que acrediti qualsevol dels criteris de prioritat i complementaris (consulteu l’apartat de criteris).
 • Les dades sobre germans/es matriculats/des al centre i residència al municipi es consultaran automàticament per part de l’Ajuntament, amb el consentiment de qui ho sol·liciti.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

Sorteig:

22 de juny.

Publicació de les llistes baremades:

28 de juny (a la tarda) a les cartelleres de l’Escola Municipal de Música. Palau Falguera (c/ Falguera, 6)

Període de reclamacions

Del 28 de juny al 2 de juliol.

Publicació de les llistes definitives

5 de juliol (a la tarda) a les cartelleres de l’Escola Municipal de Música. Palau Falguera (c/ Falguera, 6)

Matrícula

Es podrà formalitzar entre els dies 6 i 12 de juliol de 2018, a través de les vies següents:

 • Per Internet, a través del web www.santfeliu.cat/matriculamusica amb el codi lliurat en el moment de la preinscripció.
 • Presencialment a l’Escola Municipal de Música.

Documentació a aportar:

Criteris de prioritat i barem

 • Existència de germans o germanes escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.
 • Si el domicili de l’alumne o alumna és a Sant Feliu de Llobregat: 30 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar, quan el pare, mare, el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la Renda Mínima d’Inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna, el pare, la mare, germans o germanes: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Malaltia crònica de l’alumne o alumna (inclosa la celiaquia) que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

Quotes

Durant el curs 2018-2019, es continua aplicant la tarifació social per determinar les quotes dels serveis de l’Escola Municipal de Música amb l’objectiu de facilitar a tothom l’accés a l’ensenyament musical en igualtat d’oportunitats, amb independència dels seus ingressos. Així, els preus de l’oferta educativa bàsica de l’Escola es fixen segons la capacitat econòmica i el nombre de membres del nucli familiar.

Podeu conèixer la proposta de preus dels diferents serveis educatius a l'espai següent.

En aquest espai també trobareu un simulador de quotes per conèixer quins preus, en el cas de serveis educatius amb tarifació, us resultarien d’aplicació en funció de la vostra situació familiar.