Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
03/10/2023 09:52:24

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Ajut per a persones autònomes de fins a 2.000 € de la Generalitat de Catalunya (actualització)

03/04/2020
Lectures: 1136
Ajut per a persones autònomes de fins a 2.000 € de la Generalitat de Catalunya (actualització)

ACTUALITZAT 6 ABRIL

La Generalitat de Catalunya en data 3 d'abril publica la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. 

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

 • Persones treballadores autònomes, -persona física-, amb domicili fiscal a Catalunya, i donades d'alta en el RETA,
 • Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la COVID-19 en la seva activitat econòmica, durant el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.
 • Que figurin d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 436/2020, de 14 de març.
 • No disposar de fons alternatius d'ingressos. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros

Important: no està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

Procediment:  

 • Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació fins a exhaurir el crèdit disponible (concurrència no competitiva)
 • Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut. 
 • Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'ha de disposar d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent. També és vàlid el DNI electrònic, signatura avançada idCAT. 
 • Les persones físiques que no tinguin cap d'aquests mecanismes hauran de presentar un formulari de sol·licitud de l'ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica.

Forma de les sol·licituds:

Termini per presentar la sol·licitud:

Del 6 d'abril al 5 de maig o fins que s'exhaureixin els fons previstos.

Quantia:

Pagament únic de fins a 2.000 euros a cada autònom/a, fins a esgotar pressupost global de 7,5 milions d'euros, en procediment de concurrència no competitiva. (En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros).

Com s'acrediten les pèrdues econòmiques?

Per a persones treballadores autònomes que tributin pel sistema d'estimació directa:

a. Si fa més d'1 any que estan d'alta: Comparar el Resultat del mes de març 2019 amb el Resultat de març al 2020 (Resultat = ingressos - despeses). El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i haver-se reduït almenys un 35% respecte al resultat del mes de març de 2019.

 • Si el resultat del mes de març de 2020 és positiu, l'import de l'ajut serà la diferència entre 950 euros i el resultat.
 • Si el resultat del mes de març de 2020 és zero, l'import de l'ajut és de 950 euros.
 • Si el resultat del mes de març de 2020 és negatiu, l'import de l'ajut serà la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros

Quan el resultat econòmic en el mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és igual o superior a 950 euros, les persones treballadores autònomes tenen dret a una ajuda en el mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

b. Si fa menys d'1 any que estan d'alta: Per a persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019: Els conceptes de l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de de 2020 i la mitjana dels resultats obtinguts des de la data de alta a el REPTA fins al mes de febrer 2020.

Per a persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva (mòduls):

L'ajuda es calcula basant-se el rendiment net anual reflectit en el model 131 "IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva" del primer trimestre del 2020.
L'import de l'ajut serà igual en la part proporcional als dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i / o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

L'ajuda es calcula basant-se el rendiment net anual reflectit en el model 131 "IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva" del primer trimestre del 2020.
L'import de l'ajut serà igual en la part proporcional als dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i / o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Quan sabré si he obtingut l'ajut? 

Es preveu que la resolució de concessió o denegació de l'ajut es dicti com a molt tard el 6 de juny de 2020 i es publicarà al Tauler electrònic de la Generalitat

Per a més informació, entreu als enllaços següents:

Per dubtes o consultes sobre aquestes mesures i ajuts, podeu contactar-nos al correu electrònic oise@santfeliu.cat

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior