Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/05/2020 11:20:47

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Actualitat

05/04/2020
Lectures: 177
Informació sobre el bo social elèctric per a persones autònomes (actualització)

INFORMACIÓ ACTUALITZADA 06/04/2020

De les diferents mesures en relació amb els subministrament elèctric us en destaquem:

1. FLEXIBILITZACIÓ EN ELS CONTRACTES

Segons l'article 42 del  Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, es podran flexibilitzar els contractes de subministrament d'electricitat per als i les autònoms/es i empreses. "(...)  podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, (...), per contractar una altra oferta alternativa amb la comercialitzadora amb la qual tenen un contracte vigent, amb l'objecte d'adaptar els seus contractes a les noves pautes de consum, sense que procedeixi cap càrrec en concepte de penalització. (...) Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de 3 mesos, el consumidor que hagués sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació.

2. BO SOCIAL ELÈCTRIC

En data 4 d'abril de 2020, a través de l'Ordre TED/320/2020, de 3 de abril, el Ministeri de Transició Ecològica ha regulat la forma en què les persones treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat o l'hagin vist reduïda per l'actual crisi poden sol·licitar acollir-se al bo social elèctric per a tenir un descompte en la seva factura de la llum, i ha publicat el model de formulari perquè demanin la seva adhesió a aquest.

Per poder accedir al bo social, és necessari que a més es compleixin els següents criteris:

  • Que la renta anual del usuari o la seva unitat familiar no sigui superior a 18.799?, si no hi ha menors en la llar.
  • Que la renta anual de la unitat familiar no sigui superior a 22.559? si hi ha un menor.
  • Que la renta anual de la unitat familiar no sigui superior a 26.318?, en el cas de que hagi dos menors en la unitat familiar.

Els beneficiaris seran considerats en situació de vulnerabilitat i tindran un descompte directe del 25% en el rebut de la llum.

Com a requisit per a sol·licitar el bo social és imprescindible que la tarifa aplicable en el rebut de la llum sigui la de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), encara que es podrà tramitar el pas a dita tarifa  en el moment de sol·licitar el bo social.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

En la sol·licitud, a més de les seves dades personals i familiars, la persona demandant ha d'acreditar que "té dret a la prestació per cessament total d'activitat professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita el bo social reduïda en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior".

En el cas particular que la  persona treballadora autònoma hagi hagut de cessar la seva activitat, ha d'aportar per a acreditar-lo un certificat expedit per l'Agència Tributària, o el corresponent òrgan competent de la seva comunitat, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

En cas que l'empresa comercialitzadora d'electricitat detecti que la sol·licitud rebuda està incompleta, tindrà un termini de 5 dies per a dirigir-se al consumidor demandant i indicar-li la documentació que ha d'esmenar.

Una vegada es rebin les sol·licituds correctament emplenades i amb tota la documentació acreditativa, l'elèctrica també tindrà un màxim de 5 dies hàbils per a, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte en la seu electrònica de Ministeri per a la Transició Ecològica, comprovar les dades i comunicar mitjançant correu electrònic al consumidor que es compleixen els criteris per a l'aplicació del bo social i la data a partir de la qual s'aplicarà.
En aquest cas de sol·licituds correctes, en aquest mateix termini s'haurà d'haver realitzat el canvi de comercialitzador i la formalització del contracte al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
El bo social es reportarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa.

3. Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Les persones treballadores autònomes i les empreses petites i mitjanes titulars dels punts de subministrament d'energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli por canalització, poden sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que es refereixin a dies integrats en l'estat d'alarma. Un cop conclòs l'estat d'alarma, hauran de regularitzar la quantitat no abonada en les factures emeses per la seva comercialitzadora corresponents als següents sis mesos de consum, en parts iguals.

S'eximeix als comercialitzadors d'energia elèctrica i gas natural d'afrontar el pagament dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució associats als usuaris que suspenguin els seus pagaments. També queden exemptes de liquidar l'IVA, l'impost especial de l'Electricitat i l'Impost Especial d'Hidrocarburs de les factures el pagament hagi estat suspès. En tots dos casos, els imports hauran de ser sufragats quan el consumidor hagi saldat el pagament de les factures.

La quantitat avalada coincidirà amb la quantitat en què hagin disminuït els ingressos de cada agent com a conseqüència d'aquesta mesura.


A continuació podeu consultar els següents enllaços d'interès:

Font: Diari El Mundo

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar