Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/08/2020 11:12:16

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Actualitat

29/06/2020
Lectures: 288
Noves mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de treballadores en règim d'autònom i de competitivitat del sector industrial

El 27 de juny, ha entrat en vigor el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treballador autònom i de competitivitat de el sector industrial. A continuació trobareu les principals novetats: 

1. Pròrroga dels ERTO de força major actualment vigents fins al 30 de setembre per a les empreses i els treballadors per compte aliè: 

Només estaran en vigor els ERTO per força major basats en les causes definides en l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, que hagin estat sol·licitats abans de l'entrada en vigor d'aquest i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020. No obstant això, aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el cas que es produeixin rebrots que afectin l'activitat de l'empresa. 

Estableix l'obligació de l'empresa de reincorporar treballadors afectats pel ERTO "en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prioritzant els ajustaments en termes de reducció de jornada". 

Durant l'aplicació d'aquests ERTO no podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes, llevat que les persones afectades per les mesures de l'ERTO no puguin desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació a la representació legal. 

No obstant això, cal destacar una sèrie de limitacions: 

 • No podran acollir-se als ERTO les empreses que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris calificats com a paradisos fiscals.
 • No podran procedir al repartiment de dividends de l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests ERTO, les persones jurídiques que s'acullin als ERTE i que utilitzin recursos públics destinats als mateixos. Llevat de les empreses que abonin l'import de l'exoneració de les quotes de la SS i hagin renunciat a ella, així com per a les entitats que a 29 de febrer tinguessin menys de 50 persones treballadores.

2. Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació fins al 30 de setembre. 

3. Exoneració de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta a les entitats que comptaran amb ERTO, en els percentatges que s'indiquen a continuació: 

 • a. Empreses que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juliol de 2020: 
  • Amb menys de 50 persones treballadores: l'exempció serà del 60% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020.
  • Amb 50 o més treballadors: serà del 40%.
 • b. Empreses que tinguin activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020: 
  • Amb menys de 50 persones treballadores: l'exempció serà del 35% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020.
  • Amb 50 o més treballadors: serà del 25%.

Les empreses que optin per aplicar aquestes exempcions i que apliquin un ERTO, hauran d'adquirir el compromís de manteniment d'ocupació en els següents 6 mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, és a dir, fins el 25 de desembre del 2020. 

4. Exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional per als treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat durant l'estat d'alarma amb les següents quanties: 

 • 100% de les cotitzacions a el mes de juliol.
 • 50% de les cotitzacions a el mes d'agost.
 • 25% de les cotitzacions a el mes de setembre.

L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat. 

5. Prestació per cessament d'activitat dels autònoms: 

Les persones treballadores en règim autònom que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat, amb els següents requisits: 

 • Acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període del l'any 2019.
 • No haver obtingut durant el primer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
 • El compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social, en cas que tinguin un o més treballadors al seu càrrec.

El límit màxim per percebre és fins al 30 de setembre. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent si concorren els requisits. 

6. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a les persones treballadores de temporada: 

Per a les persones treballadores en règim autònom que desenvolupen la seva activitat entre març i octubre, s'estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat equivalent al 70% de la base mínima de cotització. 

La durada màxima de 4 mesos que començarà a meritar des de l'1 de juny, si es presenta la sol·licitud en la primera quinzena de juliol, o des del dia següent a la presentació de la mateixa. 

No hi ha obligació de cotitzar durant la percepció de la prestació. 

A més, la persona treballadora en règim autònom podrà renunciar a aquesta en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020. 

Per a més informació podeu contactar a oise@santfeliu.cat

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar