Organigrama

Link to ObjectExecute action

Accedir a un PDF amb l'Organigrama municipal

Organigrama tècnic 

Gerència

Alcaldia

 • Gabinet d'alcaldia
 • Relacions Institucionals i Protocol
 • Comunicació

Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

 • Secretaria
 • Assessoria Jurídica
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Oficina Econòmica
 • Oficina 2020
 • Gestió d'equipaments
 • Tecnologies i Gestió del Coneixement
  • Unitat de gestió del Coneixement i Qualitat
   • Oficina d'Atenció Ciutadana
    • Unitat de Suport Logístic
  • Departament de Sistemes d'Informació
   • Unitat d'Informàtica
   • Unitat d'Informació de Base
 • Recursos Humans
  • Arxiu

Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica

 • Servei de Planejament i Urbanisme
  • Departament de Llicències
  • Departament de Projectes i Obres
 • Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública
  • Departament de Manteniment de la ciutat i Via Pública
   • Unitat de Manteniment d'Edificis Públics
   • Unitat de Manteniment de la Via Pública
 • Medi Ambient
 • Oficina d'Atenció a l'Empresa
 • Serveis Jurídics Administratius i Activitat Econòmica
 • Servei d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç
  • Departament de Promoció econòmica
   • Suport Tècnic Administratiu
   • Servei Local d'Ocupació
   • Centre Collserola - Aula Sant Feliu

Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

 • Departament de Seguretat ciutadana
  • Policia Local
 • Departament de Cultura
 • Departament d'Educació i Infància
  • Escola Municipal de Música
  • Centres educatius 0-3
 • Departament d'Esports
 • Departament de Serveis Socials 
 • Programa de Salut Pública i Consum
 • Programa de Ciutat de les Roses
 • Programa de la Gent Gran
 • Programa de Nova Ciutadania i Agermanaments
 • Programa de Participació i Convivència
 • Programa de Solidaritat i Cooperació
 • Programa de Joventut
 • Programa de Dones i Polítiques d'Igualtat
 • Programa de Persones amb Discapacitats
 • Unitat Administrativa
 • Informació instal·lació municipal 

Descàrrega en PDF