Organigrama

Link to ObjectExecute action

  Accedir a un PDF amb l'Organigrama municipal

  Organigrama tècnic 

  Gerència

  Alcaldia

  • Gabinet d'alcaldia
  • Relacions Institucionals i Protocol
  • Comunicació

  Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

  • Secretaria
  • Assessoria Jurídica
  • Intervenció
  • Tresoreria
  • Oficina Econòmica
  • Oficina 2020
  • Gestió d'equipaments
  • Tecnologies i Gestió del Coneixement
   • Unitat de gestió del Coneixement i Qualitat
    • Oficina d'Atenció Ciutadana
     • Unitat de Suport Logístic
   • Departament de Sistemes d'Informació
    • Unitat d'Informàtica
    • Unitat d'Informació de Base
  • Recursos Humans
   • Arxiu

  Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica

  • Servei de Planejament i Urbanisme
   • Departament de Llicències
   • Departament de Projectes i Obres
  • Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública
   • Departament de Manteniment de la ciutat i Via Pública
    • Unitat de Manteniment d'Edificis Públics
    • Unitat de Manteniment de la Via Pública
  • Medi Ambient
  • Oficina d'Atenció a l'Empresa
  • Serveis Jurídics Administratius i Activitat Econòmica
  • Servei d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç
   • Departament de Promoció econòmica
    • Suport Tècnic Administratiu
    • Servei Local d'Ocupació
    • Centre Collserola - Aula Sant Feliu

  Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

  • Departament de Seguretat ciutadana
   • Policia Local
  • Departament de Cultura
  • Departament d'Educació i Infància
   • Escola Municipal de Música
   • Centres educatius 0-3
  • Departament d'Esports
  • Departament de Serveis Socials 
  • Programa de Salut Pública i Consum
  • Programa de Ciutat de les Roses
  • Programa de la Gent Gran
  • Programa de Nova Ciutadania i Agermanaments
  • Programa de Participació i Convivència
  • Programa de Solidaritat i Cooperació
  • Programa de Joventut
  • Programa de Dones i Polítiques d'Igualtat
  • Programa de Persones amb Discapacitats
  • Unitat Administrativa
  • Informació instal·lació municipal 

  Descàrrega en PDF