Organigrama

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/08/2019 08:12:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Organigrama

  Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

  Estructura organitzativa:

  • Secretaria
  • Intervenció
  • Tresoreria
  • Oficina Econòmica
  • Servei d'Assessoria Jurídica
  • Recursos Humans
   • Arxiu
  • Tecnologies i Gestió del Coneixement
   • Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat
   • Sant Feliu Innova
   • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
    • Unitat de Suport Logístic
   • Departament de Sistemes d'Informació
    • Unitat d'Informàtica
    • Unitat d'Informació de Base

  Àmbit competencial:

  • Pressupost i comptabilitat.
  • Tresoreria.
  • Hisenda i Gestió Tributària.
  • Estadística.
  • Empadronament.
  • Designació noms de carrers i numeració.
  • Contractació.
  • Patrimoni.
  • Registre General.
  • Responsabilitat patrimonial.
  • Desenvolupament del procés electoral.
  • Administració i gestió del personal funcionari i laboral. Relacions laborals
  • Selecció i formació de personal.
  • Sistemes d'Informació.
  • Organització, processos i gestió de la Qualitat .
  • Gestió de la Informació de Base.
  • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació.
  • Arxiu.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.