Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Seu electrònica - Instàncies: Serveis socials

Models d'instàncies

Instància general en PDF Instància general en format Word  Instància genèrica

Instancia general en PD en formato PDF Instancia general en formato Microsoft Word  Instancia genérica en castellano

NOTA: Totes les instàncies ofereixen l'opció de rebre les notificacions relacionades amb la sol·licitud electrònicament. Es pot accedir a les notificacions amb identificació o certificat digital o amb contrasenya d'un sòl ús, per a la qual cosa només caldrà que us identifiqueu amb el NIF, DNI, NIE o passaport que heu consignat en la sol·licitud.

Resultats: de 1 a 12 de 12
TítolURLMidaAccions
Duplicat del Carnet blau municipal URL Duplicat del Carnet blau municipal (pdf) 128.86 KB
Sol·licitud de beneficis fiscals per a famílies nombroses URL Sol·licitud de beneficis fiscals per a famílies nombroses (pdf) 88.43 KB
Sol·licitud de duplicat de Targeta d'aparcament URL Sol·licitud de duplicat de Targeta d'aparcament (pdf) 72.87 KB
Sol·licitud del Carnet Blau Municipal URL Sol·licitud del Carnet Blau Municipal (pdf) 131.24 KB
Sol·licitud del Servei Municipal de Mediació Ciutadana URL Sol·licitud del Servei Municipal de Mediació Ciutadana (pdf) 117.66 KB
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge URL Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge  (pdf) 139.49 KB
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar URL Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (pdf) 180.97 KB
Sol·licitud d'Informe d'arrelament social URL Sol·licitud d'Informe d'arrelament social (pdf) 138.50 KB
Sol·licitud d'informe d'integració social URL Sol·licitud d'informe d'integració social (pdf) 137.39 KB
Targeta d'Aparcament Individual de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda URL Targeta d'Aparcament Individual de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (pdf) 119.74 KB
Targeta Metropolitana de Transport URL Targeta Metropolitana de Transport (pdf) 150.51 KB
Targeta Metropolitana de Transports per a persones amb discapacitat URL Targeta Metropolitana de Transports per a persones amb discapacitat (pdf) 217.30 KB