Síndic de Greuges

Link to ObjectExecute action
login
26/05/2020 11:02:29
Tràmit 1583412: Queixes i suggeriments Síndica: Dades identificació(26/05/2020)

Després d'emplenar les dades, prem <següent> per enviar la teva queixa o suggeriment.

*Nom:
*Cognoms:
*NIF:
*Adreça:
*Població:
*Codi postal:
Telèfon :
Mòbil :
Adreça electrònica :
Motiu del teu missatge:
Motiu del teu missatge:
Contingut del teu missatge:
  
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu reglament de desenvolupament, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió, i posterior notificació de l'estat o resolució d'aquesta comunicació. El Responsable del fitxer és l'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Plaça de la Vila, 1 - Tel. 93 685 80 01).