Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/06/2023 08:54:14

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Comunicació

L'Ajuntament obre un procés d'adjudicació directa de sis places d'aparcament en règim de lloguer

26/05/2023
Lectures: 157
L'Ajuntament obre un procés d'adjudicació directa de sis places d'aparcament en règim de lloguer

L'Ajuntament obre un procés d'adjudicació directa en règim de lloguer de les places d'aparcament número 189, 192, 193, 194, 195 i 197 situades al carrer del Pla, número 8, Edifici A, soterrani 3. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud per instància genèrica adjuntant l'annex de la sol·licitud de plaça degudament emplenat:

Mitjançant tramitació electrònica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament a través d'aquest enllaç.

De manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça de la Vila, 1), amb o sense cita prèvia, en horari de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres.

En la sol·licitud s'haurà de fer constar l'ordre de preferència de les places d'aparcament, podent-se consignar o no totes les places d'aparcament.  

L'adjudicació de les places es farà per estricte ordre d'entrada d'instàncies, assignant-se en funció de l'ordre de preferència consignada a la sol·licitud. A la instància registrada en primer lloc se li assignarà la primera plaça d'aparcament sol·licitada, i a les següents instàncies, per ordre d'entrada, la consignada en funció de l'ordre que s'hagi establert de les places d'aparcament sol·licitades i sempre que no hagi estat assignada en les sol·licituds precedents, fins que restin totes les places d'aparcament assignades.

Només es podrà presentar una sol·licitud per persona interessada.

El termini de presentació d'instàncies, serà d'un mes natural des de la publicació fins el dia 26 de juny de 2023 a les 23:59 h.

Condicions de l'arrendament de les places d'aparcament

La durada del contracte d'arrendament serà de cinc anys, a comptar des de la data de formalització del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.

La renda inicial per plaça d'aparcament és 62 euros mensuals IVA inclòs. Aquesta renda serà actualitzada cada any de vigència del contracte d'acord amb la variació anual de l'IPC autonòmic català.

A la celebració del contracte, serà obligatòria l'exigència i la prestació d'una fiança en metàl·lic d'una mensualitat. La fiança es dipositarà a la caixa de l'Ajuntament mitjançant efectiu, xec o transferència bancària.  No es retornarà fins a la finalització del contracte d'arrendament i prèvia comprovació de l'estat de la plaça arrendada.

Obligacions de l'Ajuntament i de les persones arrendatàries , formalització del contracte, extinció del contracte i règim jurídic i jurisdicció competent.

Les obligacions de l'Ajuntament i de les persones arrendatàries, la formalització i 'extinció del contracte, així com el règim jurídic i jurisdicció competent seran aquelles contingudes al Plec de clàusules administratives particulars de l'expedient G4852022000002, i que regiran en aquest procediment amb les particularitats de l'adjudicació directa

Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb el Servei d'Equipaments de l'Ajuntament per tal de concertar visita a les places d'aparcament a través de l'adreça electrònica equipaments@santfeliu.cat, o trucant al telèfon 93 685 80 00.

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior