Consistori i govern 2011-2015

Link to ObjectExecute action

  Àrea de Serveis Personals

  Presidenta de l'Àrea: Sra. Rosa Maria Martí Jodar 

  Competències:

  • Educació
  • Infància
  • Cultura
  • Esports
  • Joventut
  • Agermanaments, immigració, solidaritat i cooperació al desenvolupament
  • Programa de la dona i polítiques d'igualtat
  • Persones amb discapacitat
  • Convivència i civisme
  • Participació ciutadana
  • Serveis Socials
  • Salut pública i consum
  • Gent gran
  • Expedients de contractació menors i sancionadors en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació
  • Policia Local, seguretat ciutadana i protecció civil
  • Autoritzacions de festes populars, fires d’atraccions, activitats socioculturals, lúdiques o recreatives, tant si se celebren o no a la via pública
  • Política lingüística
  • Coordinació dels equipaments socioculturals de la ciutat
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial d'aquesta alcaldia que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora

   Membres de la comissió informativa