Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/05/2020 02:27:08

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Registre Municipal d'Unions Civils (parelles de fet)

És una eina administrativa on queda constància de la convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe.

Com es fa?

Per sol·licitar la inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils, cal adreçar-se a l'Oficina d’Atenció Ciutadana, on s'ha de presentar la documentació requerida i demanar cita prèvia, per tal de concretar la data de formalització de la inscripció en el llibre de registre d’unions civils.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar la inscripció en aquest registre els membres de la unió civil que ho desitgin, sempre que compleixin totes les condicions següents:

  • Les dues persones sol·licitants han d'estar empadronades al mateix domicili dins de Sant Feliu de Llobregat.
  • Han de ser majors d'edat o menors emancipats.
  • No han de tenir entre sí una relació de parentiu per consanguinitat (pares o germans) o línia col·lateral en segon grau (oncles o nebots). Tampoc pot existir entre els sol·licitants una situació d'adopció.
  • No ha d'existir incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.
  • No han d'estar subjectes a cap vincle matrimonial.
  • No han d'estar inscrits com a integrants d'una unió civil no matrimonial a cap altre registre de semblants característiques.

Documentació que cal

  • Imprés de sol·licitud.
  • Declaració Jurada conforme reuneixen els requisits necessaris per a sol·licitar la inscripció.
  • Documentació identificativa de les persones sol·licitants (DNI, NIE o passaport en el cas de no disposar de l'anterior.)

Altra informació d'interès

En data 1 d’abril de 2017 ha entrat en vigor l’Ordre JUS/44/2017 de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, el qual té per objecte regular l’organització, el funcionament i la publicitat d’aquest Registre.

Ordre JUS/44/2017 de 28 de març

Llocs on es pot realitzar presencialment