Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

23/02/2018 05:38:13

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Ocupació de la via pública per a sacs de runa

És el permís d'utilització de la via pública per a la col·locació de sacs de runa inferiors a 1.5 m3 .

Com es fa?

En línea (provisionalment no està disponible la possibilitat de fer el tràmit electrònic. Disculpeu les molèsties):

 • Es pot fer la sol·licitud mitjançant el tràmit en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert).
 • En cas d'adjuntar documentació cal que sigui en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
 • El tràmit quedarà pendent de liquidació de la taxa corresponent, el qual es podrà pagar a la pàgina web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que constarà a la liquidació que la persona interessada rebrà a l’adreça indicada durant la tramitació.

Presencialment:

 • Anar a l’Oficina dAtenció Ciutadana. En aquest cas no cal portar formulari de sol·licitud emplenat, tota vegada que es genera en la pròpia oficina.
 • El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària a l'Oficina Econòmica o a l'Oficina dAtenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a l’autoliquidació.
 • En el cas que la instància s’hagi presentat fora de l’horari de l’Oficina Econòmica, la persona interessada rebrà la liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Per correu postal:

 • Enviar la sol·licitud per correu postal a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, emplenada i signada.
 • El tràmit quedarà pendent de liquidació de la taxa corresponent, la qual es podrà pagar mitjançant el web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que constarà a la liquidació que la persona interessada rebrà a l’adreça indicada durant la tramitació.

Si la sol·licitud es fa presencialment, l’autorització pot ser immediata, previ informe favorable de la Policia Local.

Qui ho pot demanar?

Les persones jurídiques o físiques majors d'edat, o representant, que necessitin abocar runes de les obres que disposen de llicència d'obres o hagin efectuat la comunicació prèvia d'obres.

Quan es pot fer?

Si la sol·licitud es fa presencialment, l’autorització és immediata.

Si la sol·licitud es fa per correu postal s’ha de presentar amb 7 dies hàbils d’antelació.

Documentació que cal

No cal aportar documentació però s’ha de disposar i facilitar, en qualsevol cas la següent informació:

 • Identificació del lloc a ocupar (carrer, número o tram del carrer)
 • Data de la col·locació dels sacs i durada (nombre de dies i de sacs)
 • Caldrà disposar de llicència d’obres concedida o assabentat, ambdós en vigor i indicar el número d’expedient.
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Ocupació de via pública per col·locació de contenidorAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Sol·licitud de col·locació de sacs de runaAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action