Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

25/05/2018 07:30:51

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Certificat d'aprofitament urbanístic

En línea:

 • Realitzar la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert).
 • La documentació adjunta ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
 •  El tràmit quedarà pendent de liquidació de la taxa corresponent, el qual es podrà pagar a la pàgina web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que consten a la liquidació que la persona interessada rebrà a l’adreça indicada durant la tramitació.

Presencialment:

 • Amb la sol·licitud emplenada i signada, cal adreçar-se a l'Oficina Econòmica per tal d’obtenir l’autoliquidació de la taxa corresponent.
 • El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària a la mateixa Oficina econòmica o a l'Oficina dAtenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a l’autoliquidació.
 • Un cop fet el pagament cal presentar la sol·licitud, amb la documentació adjunta requerida, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • En el cas que la instància s’hagi presentat fora de l’horari de l’Oficina Econòmica, la persona interessada rebrà la liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Per correu postal:

 • Enviar la sol·licitud per correu postal a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, signada i amb la documentació requerida adjunta.
 • En aquest cas la persona interessada rebrà el document de liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.
Com es fa?

  En línea:

 • Realitzar la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert).
 • La documentació adjunta ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
 •  El tràmit quedarà pendent de liquidació de la taxa corresponent, el qual es podrà pagar a la pàgina web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que consten a la liquidació que la persona interessada rebrà a l’adreça indicada durant la tramitació.

Presencialment:

 • Amb la sol·licitud emplenada i signada, cal adreçar-se a l'Oficina econòmica per tal d’obtenir l’autoliquidació de la taxa corresponent.
 • El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària a la mateixa Oficina econòmica o a l'Oficina dAtenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a l’autoliquidació.
 • Un cop fet el pagament cal presentar la sol·licitud, amb la documentació adjunta requerida, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • En el cas que la instància s’hagi presentat fora de l’horari de l’Oficina econòmica, la persona interessada rebrà la liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Per correu postal:

 • Enviar la sol·licitud per correu postal a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, signada i amb la documentació requerida adjunta.
 • En aquest cas la persona interessada rebrà el document de liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.

 

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar qualsevol persona que vulgui informació sobre una finca del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

Documentació que cal
 • Sol·licitud (només en la tramitació presencial).
 • Justificant de pagament de taxes.
 • Plànol d’emplaçament assenyalant la finca o sector del qual es demana el certificat. 
Preus

Segons l'Ordenança Fiscal núm. 6 Serveis Generals, dins de l'Annex de tarifes a l'apartat "Serveis prestats per la secció tècnica"

Els certificats urbanístics necessaris per adjuntar-los a l'expedient de legalització d'una activitat empresarial estan exempts.

Suport

 Com obtenir un plànol d'emplaçament:

 • Anar al plànol de la ciutat
 • Localitzar la finca i enquadrar-la fent servir els botons de la pàgina (zoom, arrossegar, etc).
 • Seleccionar la vista de cadastre.
 • Clicar al botó "Imprimir plànol".
 • Seleccionar l'escala d'impressió..
 • Clicar el botó "Previsualitza". Sortirà una pàgina del navegador amb la imatge, la qual es pot imprimir clicant sobre la icona corresponent del navegador o baixar-la al nostre ordinador clicant-li a sobre amb el botó dret del ratolí i triant l'opció "Guadar imagen como"
 • Remarcar la finca de la que se sol·licita informe en color visible.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Certificat d'aprofitament urbanísticAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment

Link to ObjectExecute action