Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
02/04/2020 11:37:26

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Recull de tràmits: obres, sacs de runa, reagrupament

Obres

Llicències d'obres i comunicacions prèvies

En funció del tipus d'obres que vulguem fer, haurem de sol·licitar llicència d'obres o simplement comunicar-ho a l'Ajuntament perquè resti assabentat.

Comunicació prèvia de primera ocupació

Comunicació que fa la persona titular de la llicència d'obres a l’Ajuntament i que permet verificar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova construcció.

Ocupació de la via pública amb sacs de runa

Sol·licitud de permís d'utilització de la via pública per a la col·locació de sacs de runa.

Les persones

Informe d'habitatge per al reagrupament familiar

Un reagrupament familiar és un tràmit que poden realitzar totes les persones que tenen el permís de residència i treball, és a dir, que tinguin un número d'identificació d'estrangers (NIE).

Gestió d'impostos i tributs

Canvi de titularitat de l'impost de bens immobles

Tramitació que es fa quan una persona compra un immoble, per tal de modificar les dades de titularitat de l'impost de béns immobles.

Liquidació de plusvàlua

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es genera com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble. Té caràcter obligatori.

Urbanisme

Certificat d'aprofitament urbanístic

Tramitació necessària per obtenir un certificat d'aprofitament urbanístic d'una finca concreta o sector del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

Certificat d'obra nova antiga (certificat d'antiguitat)

Document necessari per elevar a escriptura pública la declaració d'obra nova referida a un edifici antic, amb la finalitat d'inscriure en el Registre de la Propietat qualsevol tipus de béns immobles que no estiguin donats d'alta en el registre.

Informe urbanístic previ

L'objecte d'aquest procediment és obtenir informació urbanística de qualsevol finca o sector del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

El carrer

Ocupació de la via pública derivada de la realització d'obres

Autorització necessària per poder ocupar puntualment un espai a la via pública amb motiu de la càrrega i descàrrega de materials per obres.

Ocupació de la via pública per mudances

Autorització necessària per poder ocupar puntualment un espai a la via pública amb motiu de la càrrega o descàrrega de mobles i estris domèstics derivats d’una mudança.

Ocupació de la via pública amb contenidors de ferro

Autorització necessària per poder ocupar la via pública amb un contenidor amb capacitat superior als 1,5 m3 amb la finalitat de dipositar runa d’obra o desmantellament.