Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/08/2019 08:10:11

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Directori de Serveis
De l'A a la Z

Directori de Serveis - De l'A a la Z

Dades informatives

Organisme de Gestió Tributària

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té delegades a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la gestió, manteniment del padró municipal de tributs, la informació i assistència a la ciutadania i resolució de recursos de diversos conceptes tributaris.

L'assistència a la ciutadania es presta de forma presencial, telefònica i telemàtica.

Entre les funcions de l'Organisme de Gestió Tributària s’inclouen:

 • Liquidar i recaptar els impostos següents:
  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Liquidar i recaptar les taxes o contribucions especials segons les ordenances fiscals municipals
 • Recaptar les multes de trànsit i altres ingressos de dret públic
 • Introduir els canvis de titularitat i altres dades rellevants en els registres fiscals municipals
 • Prestar assistència als ciutadans perquè puguin presentar les autoliquidacions i les declaracions tributàries
 • Resoldre els recursos i les reclamacions sobre gestions realitzades per l’ORGT
 • Prestar altres serveis derivats o relacionats amb la gestió tributària en general