Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
14/07/2020 13:15:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Comunicació de crema

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta (cremes de brancatge i restes vegetals de caràcter agrícola) no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament al Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Nota important

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

  • Qualsevol tipus de persona jurídica.
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
  • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, la qual tramitarà la comunicació directament a través de la plataforma de tramitació establerta a tal efecte a l’EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes).

Qui ho pot demanar?

Les persones, majors d'edat, que poden dur a terme les cremes.

Quan es pot fer?

El període per fer la comunicació és del 16 d’octubre al 14 de març.

Documentació que cal

Presentació del document d’identificació de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc.)

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Comunicació de crema

Llocs on es pot realitzar presencialment