Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/01/2021 06:00:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

InfoPanel

Permisos d'obres

Vull fer obres. Quin tramit he de fer?

Si voleu fer obres, en aquesta pàgina trobareu la informació necessària sobre el règim d’intervenció municipal i el tipus de tràmit que cal realitzar. Mitjançant l'assistent per a la tramitació de processos d'obres es pot consultar, en funció de l'emplaçament, el tipus d'actuació, el pressupost i la protecció patrimonial que tingui l'edifici, quin tràmit s'ha de fer i quina documentació cal aportar. També permetrà gestionar de forma telemàtica les sol·licituds, un cop es disposi de la documentació requerida.

Tràmits que es poden realitzar en funció del règim d’intervenció municipal

Cóm es fa?

Electrònicament:

  • Al Registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant el corresponent tràmit disponible en aquesta pàgina.
  • A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu.

Presencialment (quan no és obligada la tramitació electrònica):

  • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Mitjançant la sol·licitud específica. Cal mostrar l’original del document d’identificació (DNI, NIE, Passaport...) i aportar la documentació necessària.
  • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques o físiques majors d'edat, no necessàriament ha de ser propietària de l'immoble, o persona representant.

Preus

  • Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • Ordenança fiscal número 10: Taxes per Serveis Urbanístics.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentAssistent per a la tramitació de processos d'obrestramitar
Salta a la part superior