Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
09/04/2020 14:38:26

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ocupacions de la via pública per parades de Sant Jordi

És el tràmit que cal realitzar per sol·licitar l’autorització per a la venda de roses, llibres o artesania a la via pública per la diada de Sant Jordi.

Emplaçaments que es poden demanar:

 • Àmbit de plaça de la Vila i carrer Pi i Margall
 • Altres emplaçaments aprovats per la Junta de Govern Local:
  • C. Armenteres rotonda amb Avinguda 11 de Setembre (Sant Joan Despí) a la cantonada de la façana principal de l’escola Bon Salvador.
  • Pg. Nadal / pl. Estació (costat parc Nadal).
  • Pl. Estació davant parada línia d’autobusos L60.
  • Pl. Estació (porta RENFE) sota escala, al costat de l’aparcament mecànic de bicicletes, cantonada amb c. Constitució.
  • Pl. Estació (porta RENFE) costat del túnel per a vianants sota les vies.
  • Pl. Estació / c. Constitució, a la vorera del parc Nadal.
  • C. Verge de Montserrat cantonada amb c. Joan XXIII, al costat de la porta del Complex Municipal de Piscines.
  • Rbla. Marquesa de Castellbell (passeig central) cantonada c. Verge de Montserrat (costat Sud)
  • Rbla. Marquesa de Castellbell (passeig central) cantonada c. Verge de Montserrat (costat Nord)
  • Rbla. Marquesa de Castellbell cantonada c. Santiago Rusiñol (davant pavelló Juan Carlos Navarro).
  • Av. Montejurra, 21.
  • Av. Montejurra, 25
  • C. Sant Josep espai de la pl. Alfons Comín
  • C. Ramón y Cajal rotonda c. Pla / costat Piscina Escorxador
  • C. Ramón y Cajal rotonda c. Pla / costat edifici número 26-28 del c. Ramón y Cajal
  • Pg. Comte de Vilardaga / c. Carles Buigas
  • C. Santa Creu, 10 (plaça) / c. Francesc Saez.
  • C. l’Hospitalet, 25, vorera davant de la masia de Can Maginàs.
  • C. Mataró, 49, rotonda c. Comerç.
  • C. Mataró, 3, / ctra Sanson.
  • Pl. de Can Llobera / pg. dels Pins, 2.
  • Pg. Comte de Vilardaga, 164 (limitació a productes artesans)
  • Plaça de la Salut, cantonada del mural.

L'autorització de l'ocupació de la via pública és independent d'altres autoritzacions administratives que calguin per poder exercir l'activitat.

Com es fa?

Cal presentar la corresponent sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat mitjançant el tràmit electrònic en línia que trobareu en aquesta pàgina, de conformitat al que s'estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i 38 de l'Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica.

En els casos de les entitats han d'iniciar el tràmit el/la president/a de l'entitat i en els casos dels comerços la persona titular del mateix.

Qui ho pot demanar?

En l’àmbit de la Plaça de la Vila i carrer Pi i Margall:

 • Persones titulars d’activitats econòmiques de la ciutat, del sectors  relacionat amb llibreries, floristeries o artesania.
 • Entitats ciutadanes inscrites en el Registre municipal d’entitats i/o amb seu a Sant Feliu de Llobregat.

En altres emplaçaments aprovats per la Junta de Govern Local: 

 • Entitats de la ciutat inscrites en el registre municipal i/o amb seu a Sant Feliu de Llobregat.
 • Activitats econòmiques de la ciutat, amb el permís d'activitats corresponent.
 • Venedors/es ambulants, degudament legalitzats/des.
 • Activitats econòmiques d’altres municipis.

Quan es pot fer?

La presentació de les sol·licituds és des del 20 de febrer al 23 de març de 2020

Documentació que cal

Activitats econòmiques de la ciutat dels sectors amb venda autoritzada de floristeria (roses), llibreries o artesania:

 • L’últim rebut pagat de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • En el cas dels artesans, disposar carnet d’artesà/ana vigent.

Entitats:

 • L’últim rebut pagat de l’assegurança de Responsabilitat Civil.

Venedors/es ambulants:

 • Alta en el règim de cotització de la Seguretat Social.
 • Alta Censal d'Obligats Tributaris a la Hisenda Pública per a activitats de venda ambulant o qualsevol altre que habiliti per a l'activitat.
 • El darrer rebut pagat de la pòlissa vigent de responsabilitat civil per l'activitat.

Requisits previs

Les activitats econòmiques de la ciutat del sectors amb venda autoritzada de de floristeria (roses), llibreries o artesania cal que compleixin els requisits que indica l'Ordenança reguladora de venda no sedentària ocasional a la via pública en el seu article 15:

 • Estar donats d’alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de l'impost d’activitats econòmiques i al corrent de pagament, si escau.
 • Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques sectorials aplicables als productes en venda.
 • Disposar de la corresponent llicència municipal, que haurà de romandre de manera visible en la parada fixa de venda o penjada al cos del venedor, si escau.
 • Satisfer la taxa per ocupació del domini públic i els tributs que les ordenances fiscals estableixen per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària.
 • Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
 • Posseir, totes les persones que en algun moment realitzin l’activitat, l’oportuna acreditació de formació en higiene i manipulació d’aliments, si escau, d’acord amb la normativa legal vigent.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Permís parades Sant Jordi