Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/11/2021 17:54:34

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Subvencions per a persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social

L'Ajuntament, amb l'objectiu d'ampliar el parc públic d’habitatge i la borsa de lloguer assequible i social identificat al Pla Local de l'Habitatge 2017-2022, ha aprovat una convocatòria de subvencions adreçada a les persones propietàries d’habitatges lliures, desocupats i en bon estat d’ús i conservació que el posin a disposició de la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

L'import d'aquestes subvencions és variable en funció del preu de lloguer de l'habitatge que s'estableixi, i pren com a referència el percentatge de rebaixa sobre el preu de mercat referenciat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (actualment és de 10,55€ metre quadrat per al municipi de Sant Feliu de Llobregat), seguint els trams següents: 

Rebaixa del 20% al 30% sobre el preu de mercat, subvenció d’import equivalent al 0,260% del valor cadastral del immoble.

Rebaixa superior al 30% sobre el preu de mercat, subvenció d’import equivalent al 0,520% del valor cadastral del immoble.

* Aquest índex s’actualitzarà automàticament si es modifica per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Com es fa?

Preferentment per mitjans electrònics, realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina i adjuntant la documentació necessària. S'ha de disposar d'algun dels següents certificats digitals: DNI electrònicidCAT,  idCAT mòbil certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Haureu d’adjuntar el formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat.

Per a més informació o en  cas de resultar impossible la tramitació per mitjans electrònics cal posar-se en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge pels següents Canals:

Correu electrònic: habitatge@santfeliu.cat

  • Telèfon 1:   627 81 35 83 (De dilluns a divendres de 8.30h a 15h i dimarts i dijous de 16h a 18.30h)
  • Telèfon 2:   661 87 51 26 (De dilluns a divendres de 8.30h a 15h i dilluns i dimecres de 16h 18.30h)

Amb caràcter previ a la sol·licitud de subvenció, cal haver fet el procés de posar l'habitatge a disposició de la Borsa de lloguer de l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, a excepció de les entitats financeres o les seves instrumentals (grans tenidors), propietàries d’habitatges que  l'hagin posat o el posin a disposició de la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament, entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021.

Quan es pot fer?

Del 7 d'octubre al 7 de novembre, ambdós inclosos.

Documentació que cal

Imprès de sol·licitud, formulari específic de sol·licitud de subvencions, que inclou les declaracions responsables següents:

  • Que l’habitatge compleix els requisits urbanístics, d’habitabilitat, que està lliure, desocupat i en bon estat d’ús.
  • Que la persona que sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
  • Que no es repercutirà l’impost sobre béns immobles en els arrendataris.

Nota d'encàrrec emesa per la Borsa de lloguer social de l'Ajuntament on s'acredita que l'habitatge s'ha inclòs a la mateixa, i compleix els requisits establerts.

Requisits previs

Per poder optar a les subvencions s’hauran de complir els requisits següents:

  • Ha de ser un habitatge que compleixi els requisits urbanístics, d’habitabilitat, lliure, desocupat i en bon estat d’ús i conservació situat al municipi de Sant Feliu de Llobregat
  • L’habitatge ha d'haver estat incorporat de forma efectiva a la Borsa de lloguer social d’habitatges que gestiona l’Oficina Municipal d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, fet que s'acreditarà amb un informe emès per aquesta Oficina i que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud.
  • L’habitatge ha de ser destinat a lloguer per un període mínim de tres anys, i acceptar la mediació de la Borsa. En cas que els llogaters deixin el pis abans de completar els 12 mesos des de la posada a disposició d’aquest per part de la persona propietària, per causes no imputables a aquest, haurà de mantenir-se l’habitatge a la Borsa fins a completar el termini establert.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
  • No repercutir la quota de l’Impost Sobre Béns immobles en els arrendataris.

Termini de resolució

Aquestes sol·licituds es resoldran de manera conjunta un cop finalitzat el període establert per a la presentació de les mateixes, el 7 de novembre de 2021.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentSubvencions per a persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social
Salta a la part superior