Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
03/10/2023 06:49:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Informes d'estrangeria

És l'acreditació, per part del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, de:

 • El grau d'integració d'una persona immigrada per accedir a l'arrelament social,
 • L'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar,
 • L'esforç d'integració per renovar la residència temporal i
 • L'adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

Com es fa?

La sol·licitud, emplenada i signada, amb la documentació corresponent a cada tipus d'informe, es pot presentar a  l'Oficina d'Atenció Ciutadana en el lloc i horari que s'indiquen en el següent enllaç

Informació dels tràmits en el web de la Generalitat de Catalunya Procediments regulat en el Real Decreto 557/2011, de 20 d'abril:

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (INFO1):

Sol·licitud d'Informe d'arrelament social (INFO2):

Sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal) (INFO3):

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INFO4): 

 

Documentació que cal

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (INFO1):

 • Imprès oficial de la sol·licitud signat per la persona interessada.
 • Fotocòpia de la targeta del NIE
 • Fotocòpia de la pàgina del passaport on hi apareix la fotografia, les dades personals i la caducitat del document.
 • Volant de residència i volant d'empadronament col·lectiu o de convivència.
 • Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge (contracte de lloguer, escriptura de propietat, etc.) i darrer pagament del rebut de l'agua, llum o gas on apareix l'adreça postal.
 • Justificant de pagament de la taxa.

Documentació que cal adjuntar en el moment de la sol·licitud d'Informe d'arrelament social (INFO2):

 • Impres oficial de la sol·licitud signat per la persona interessada.
 • Fotocòpia del passaport complet.
 • Volant d’empadronament.
 • Document que acrediti mitjans de vida/dependència suficients (oferta de contracte laboral, etc...).
 • Certificació de cursos.

Documentació que cal adjuntar en el moment de la sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal) (INFO3):

Documentació que cal adjuntar en el moment de la sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INFO4):

 • Imprès oficial de la sol·licitud signat per la persona interessada.
 • Fotocòpia del NIE
 • Fotocòpia de la pàgina del passaport on apareix la fotografia, les dades personals i la caducitat del document.
 • Volant de residència i volant d’empadronament col·lectiu o de convivència.
 • Document que acrediti l’ocupació de l'habitatge (contracte de lloguer, escriptura de propietat, etc.) i darrer pagament del rebut de l’aigua, llum o gas on apareix l’adreça postal.
 • Justificant de pagament de la taxa.

Accés a tots els formularis i documentació

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior