Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

23/02/2018 00:10:12

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Beneficis fiscals per a famílies nombroses

Bonificació concedida per l'Ajuntament a les famílies nombroses, consistent en la reducció de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles de 120 euros, amb el límit de que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota.

Com es fa?
 1. Cal omplir i signar la sol·licitud específica:
 2. Presentar-la o enviar-la per correu postal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar?

Persones que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a 1 de gener, que tinguin el seu domicili habitual a Sant Feliu de Llobregat i que siguin subjectes passius de la taxa de residus o de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o que en cas de ser llogaters, el propietari els hi repercuteixi l'impost o taxa.

El domicili habitual serà aquell que figuri en el padró municipal d'habitants.

Documentació que cal
 • Sol·licitud específica:
 • Fotocòpia del DNI del beneficiari.- Fotocòpia de dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.
 • Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, expedit per la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.
 • Volant de convivència (facilitat per l'OAC en el moment de fer la sol·licitud).
Altra informació d'interès

Ordenança fiscal núm. 1, Impost sobre béns immobles article 5è, punt 4.

Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action