Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
20/10/2018 03:55:06

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Baixa o variació de l'impost sobre activitats econòmiques

Tribut directe que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, es facin o no en un local determinat, i estiguin o no especificades en les tarifes de l'impost.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

  • Qualsevol tipus de persona jurídica.
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
  • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Els impresos per formalitzar les baixes o les variacions es poden recollir i presentar a l'Organisme de Gestió Tributària.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o representant degudament autoritzat/ada.

Documentació que cal

  • Fotocòpia del NIF del titular, o bé etiqueta d'identificació fiscal facilitada per l'Agència Tributària.
  • Imprès de baixa o variació degudament emplenat i signat.
  • Fotocòpia del NIF del/de la representant, si s'escau.

Llocs on es pot realitzar presencialment