Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

21/02/2018 10:41:52

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Baixa o variació de l'impost sobre activitats econòmiques

Tribut directe que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, es facin o no en un local determinat, i estiguin o no especificades en les tarifes de l'impost.

Com es fa?

Els impresos per formalitzar les baixes o les variacions es poden recollir i presentar a l'Organisme de Gestió Tributària.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o representant degudament autoritzat/ada.

Documentació que cal
 • Fotocòpia del NIF del titular, o bé etiqueta d'identificació fiscal facilitada per l'Agència Tributària.
 • Imprès de baixa o variació degudament emplenat i signat.
 • Fotocòpia del NIF del/de la representant, si s'escau.
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action