Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
19/11/2018 01:38:32

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Tràmits d'entitats

Dades informatives

Horts urbans

L'Ajuntament cedeix 47 horts urbans ubicats en el solar municipal del carrer General Manso, 66, amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de l'agricultura i sensibilitzar la ciutadania sobre els valors de la terra i del medi ambient.

Els horts tenen dimensions de 30 m2 i tindran accés a l'aigua potable amb un comptador individual.

La cessió serà per un màxim de 2 anys, més 2 anys complementaris de possible pròrroga.

Els beneficiaris rebran una formació per a aprendre a conrear de manera sostenible, minimitzant l'ús d'adobs químics i insecticides.

Com es fa?

Qui ho pot demanar?

Poden fer la sol·licitud les persones majors d'edat, empadronades a Sant Feliu des de fa com a mínim 2 anys, o persones que hagin estat empadronades a la ciutat 5 anys seguits en els darrers 10 anys. En qualsevol cas, no han de disposar de cap hort en propietat o en lloguer

Tindran preferència per optar a un hort les persones jubilades, les que estiguin en situació d'atur des de fa més d'un any, les menors de 35 anys, així com les associacions de caire pedagògic, terapèutic o social.

Quan es pot fer?

Entre el 29 d'abril i el 30 de juny de 2015.

Fora d'aquest termini les persones interessades en accedir a un hort urbà poden contactar amb aquesta adreça de correu: osa@santfeliu.cat

Documentació que cal

En el cas de sol·licitud de persones jubilades:

  • Document oficial on consti la seva situació de jubilació

En el cas de sol·licitud de persones aturades amb més d'un any d'inactivitat:

  • Document oficial on consti la seva situació de desocupació des de fa més d'un any

En el cas de sol·licitud d'associacions inscrites en el registre municipal d'entitats:

  • Projecte de gestió per promocionar el treball de l’hort, que haurà de ser validat per la Comissió de valoració.

Preus

La taxa per l'explotació dels horts urbans és de 96 €/any, en dos períodes (48,00 €/semestre) pels períodes següents:

  • De març a setembre.
  • De setembre a març.

Cada parcel·la disposarà d’un comptador d’aigua individualitzat i el consum d’aigua s’integra dins de la taxa, excepte si es superen els 1.350 litres/mensuals (1’35 m3), els quals es facturaran per l’import que fixi la companyia subministradora d’aigües.

Fiança. Un cop adjudicada la parcel·la, s’haurà de constituir un dipòsit de 100 €, en concepte de garantia, per part de l’adjudicatari, el qual serà reemborsat en el moment d’abandonar l’hort adjudicat

Altra informació d'interès

  • En el cas que hi hagi més sol·licituds que horts, es farà un sorteig públic. Les persones que no resultin beneficiàries passaran a una llista d'espera
  • es preveu que els horts pugin començar a funcionar a la tardor de 2015
  • Els drets i obligacions de les persones beneficiàries d'un hort es defineixen en el "Reglament del règim d'ús dels horts de titularitat municipal" i per l'atorgament d'autoritzacions. 
  • Les entitats de caire pedagògic, terapèutic o social que vulguin fer la sol·licitud de manera telemàtica ho poden fer amb l'usuari que tinguin assignat per fer els tràmits amb l'Ajuntament.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Sol·licitud hort urbàAmb autenticacióAmb signatura electrònica

Llocs on es pot realitzar presencialment