Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

III Pla Estratègic d'Igualtat

III Pla Estratègic d'Igualtat

Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques públiques de gènere cal destacar els Plans d’Igualtat. Els plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori i/o organització, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia d’aquesta situació. El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat, i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.

A Sant Feliu de Llobregat, aprovat pel ple del 26 de març de 2015, es posa en marxa el III Pla d’Igualtat de Gènere (2015-2019), fruit de l’avaluació del II Pla d’Igualtat, així com de tallers participatius de tècnics i tècniques del consistori, del Consell Municipal de dones de Sant Feliu de Llobregat i de la ciutadania en general. Aquest III Pla d’Igualtat de gènere, que ha estat elaborat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’ha estructurat en 5 línies estratègiques:

Lí­nia 1

  • Compromí­s amb la igualtat

Lí­nia 2

  • Acció contra la violència masclista

Lí­nia 3

  • Drets i qualitat de vida

Lí­nia 4

  • Treballs i temps

Lí­nia 5

  • Reconeixement del lideratge i la participació de les dones

 

Resultats: de 1 a 7 de 7
TítolURLMidaAccions
Avaluació i III Pla d'Igualtat Sant Feliu de Llobregat URL Avaluació i III Pla d'Igualtat Sant Feliu de Llobregat (pdf) 1.20 MB
Informe de resultats i avaluació del III Pla d'igualtat - juliol 2016 URL Informe de resultats i avaluació del III Pla d'igualtat - juliol 2016 (pdf) 124.24 KB
Línea estratègica 1 - Compromís amb l'igualtat URL Línea estratègica 1 - Compromís amb l'igualtat (pdf) 63.11 KB
Línea estratègica 2 - Acció contra la violència masclista URL Línea estratègica 2 - Acció contra la violència masclista (pdf) 61.93 KB
Línea estratègica 3 - Drets i qualitat de vida URL Línea estratègica 3 - Drets i qualitat de vida (pdf) 34.87 KB
Línea estratègica 4 - Treballs i temps URL Línea estratègica 4 - Treballs i temps (pdf) 57.03 KB
Línea estratègica 5 - Reconeixement del lideratge i participació de les dones URL Línea estratègica 5 - Reconeixement del lideratge i participació de les dones (pdf) 59.21 KB