Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2020 05:19:55

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

Actuacions i pressupostos 2016

1. Pressupost i actuacions 2016

Ordinari:

 • Ingressos: 38.130.000 € (2015: 37.367.241 €)
 • Despeses: 38.130.000 €* (2015: 37.367.241 €)

*Inclou 50.600 € destinats a finançar inversions

Inversions:

 • 8.400.000 €

Aquest pressupost, primer del govern d’esquerres de ICV-EUiA i PSC, ha estat elaborat amb l’objectiu de prioritzar les polítiques d’atenció a les persones, concretament les polítiques de rescat social, per garantir el dret a l’alimentació, l’educació i l’habitatge i fomentar l’ocupació.

 • Incrementa l’import de les partides destinades a rescat social (persones i famílies afectades per l’atur de llarga durada i en risc de pobresa i/o exclusió social),reduint altres despeses de funcionament.
 • Pressupost equilibrat.
 • Congelació d’impostos.

2. Pressupost ordinari. Ingressos

 • L’IBI es congela. Ningú pagarà més. La recaptació és lleugerament superior a la de 2015 per la incorporació de nous habitatges.
 • També es congelen la resta d’impostos i taxes, es baixa algun import i desapareix alguna taxa, com la tinença d’animals.
 • Els ingressos augmenten al voltant del 2% per un lleuger increment de l’activitat econòmica.
 • Baixen les aportacions procedents de la Generalitat i de l’Estat.
Concepte2016%*2015Increment/ Decrement respecte 2015
Impostos municipals20.734.65054,3819.924.700809.950 (4,07%)
Taxes i preus públics (serveis prestats per l'Ajuntament)5.219.24013,694.921.575297.665 (6,05%)
Transferències corrents d'altres administracions11.512.61430,1911.868.666-356.052 (-3,00%)
Ingressos patrimonials663.4001,74652.30011.100 (1,70%)
Total ingressos ordinaris38.129.904€100%37.367.241€762.663 €

*Percentatge sobre el pressupost total

3. Pressupost ordinari. Despeses|

 • Prioritza i incrementa les partides d’ajuts perquè tothom tingui cobertes les necessitats bàsiques (alimentació, educació, habitatge i serveis com la llum, l’aigua o el gas).
 • Línies d’ajuts per fomentar l’emprenedoria i la creació d’ocupació.
 • Es mantenen tots els serveis amb una important contenció de les despeses.
 • El personal de l’Ajuntament recupera una part de la paga extra de 2012 i els salaris s’augmenten un 1%. També es produeix un increment per triennis.
 • Manté les subvencions a les entitats.
Concepte2016%*2015Increment/Decrement respecte 2015
Despeses de personal16.208.75542,6815.789.375419.380 (2,66%)
Despeses de funcionament14.007.06636,8814.266.625-259.559 (-1,82%)
Despeses financeres565.0001,49592.830-27.830 (-4,69%)
Transferències3.975.97810,473.530.151445.827 (12,63%)
Fons de contingència188.3550,50186.1002.255 (1,21%)
Passius financers3.034.1507,993.002.16031.990 (1,07%)
Total despeses ordinàries37.979.304€100%37.367.241€612.063

*Percentatge sobre el pressupost total

Pressupost 2016 per serveis*

Territori, sostenibilitat i activitat econòmica

 • Escombraries, neteja i jardineria - 5.964.001,00 €
 • Manteniment de la ciutat i transport públic - 2.598.318,59 €
 • Urbanisme, obres i medi ambient - 1.770.505,09 €
 • Formació i ocupació - 1.615.064,54 €
 • Consums via pública - 698.072,00 €

Drets de ciutadania i polítiques socials

 • Educació - 3.213.989,34 €
 • Policia - 2.952.137,14 €
 • Serveis socials, gent gran i salut pública - 2.348.449,28 €
 • Cultura - 1.527.207,86 €
 • Esports - 1.324.070,15 €
 • Joventut, dones, participació, solidaritat, nova ciutadania, etc. - 1.222.134,08 €

Govern obert i serveis generals

 • Recursos humans serveis generals (serveis econòmics, assessoria jurídica, etc.) - 4.324.055,57 €
 • Altres: assegurances, publicacions, transferències altres administracions - 3.264.522,00 €
 • Noves tecnologies, informàtica i smart city - 1.519.872,36€

* Aquests imports sumen un total de 34.342.399 €. No inclouen ni una partida per a contingències i urgències, ni el finançament per a inversions.

4. Pressupost d'inversions

Inversió2016%
Remodelació i ampliació Biblioteca Montserrat Roig*1.489.12317,69
Adequació de polígons industrials1.092.71212,98
Remodelació pl. Rafael Alberti*938.90511,15
Inversions de reposició en equipaments municipals491.8475,84
Pla de millora de l’enllumenat*500.0005,94
Remodelació Casal de Joves*500.0005,94
Adquisició mobiliari Biblioteca Montserrat Roig500.0005,94
Espai esportiu Mas Lluí i parc d’Europa460.0005,46
Pla Director del Centre (2a fase)449.8155,34
Pla de Millora de l’Espai Urbà i inversions en mobilitat400.0004,75
Millores en edificis d’escoles públiques200.0002,38
Remodelació pl. La Salut*200.0002,38
Rehabilitació pont Can Maginàs-La Salut170.0002,02
Reforma del Centre Polivalent Falguera150.0001,78
Remodelació espai per a gent gran Centre Cívic Tovalloles*130.0001,55
Implantació de noves tecnologies100.0001,19
Reserva per a imprevistos295.0003,50
Altres inversions351.3804,17
TOTAL8.418.782 €100%

* Inversions que s’executen en més d’una anualitat

Actuacions per àrees

5. Alcaldia

 • Rescat social: prioritat per garantir els drets a l’alimentació, l’educació i l’habitatge (nova política de lloguer social a Sant Feliu) i foment de l’ocupació.
 • Exercici permanent de transparència i comunicació:seguiment de l’acció de govern a través d’indicadors,tenint novament en compte el caràcter plural del consistori.
 • Aprovar el Pla de Mandat 2016-19 amb més implicació ciutadana i el màxim consens amb els grups municipals.
 • En un context de nous governs a l’Estat i a la Generalitat,exercir la màxima pressió per situar el soterrament de les vies del tren en les respectives agendes polítiques.
 • Definir, amb la participació dels vuit grups municipals,una estratègia de ciutat i d’ajuntament per als objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i per a la reforma municipal després de 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques.

6. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

Polítiques Socials

 • Prioritza el rescat social i la igualtat d’oportunitats:
  • Ajuts econòmics fins al 50% de l’import del rebut de l’IBI.
  • Evitar la pobresa energètica: cap tall de llum, gas oaigua per impagament de rebuts.
  • Més recursos per a la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa.
  • “Tarja-moneder” per a famílies usuàries dels bancs d’aliments per comprar productes frescos.
  • Increment de la partida d’ajuts a famílies (beques menjadors escolars, educació en el lleure, sortides escolars, etc...)
  • Alimentació dels infants els dotze mesos de l’any.
 • Incrementa l’import destinat als Serveis Municipalsd’Atenció Domiciliària i Teleassistència fins a cobrir el grau 1 de dependència.

Un pressupost que en Gent Gran...

 • Contempla millores al Casal de la Gent Gran i a d’altres espais de gent gran.
 • Promou les entitats i activitats per aconseguir gent gran més activa i activitats de caire intergeneracional.

i en Persones amb Discapacitat...

 • Fomenta la seva participació en activitats habituals i aixífacilitar-los la integració social, donant suport a més als centres especials de treball.
 • Destina més recursos a reforçar el servei de transport adaptat “porta a porta”.
 • Atenció especialitzada a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
 • Suport a les entitats de l’àmbit per desenvolupar projectes.
 • Nous aparcaments en superfície per a persones amb mobilitat reduïda al voltant de serveis i equipaments públics.

Un pressupost que en Educació...

 • Destina el doble de diners que el 2015 per a millores en edificis escolars públics.
 • Treballa per fomentar l’èxit escolar amb les AMPA,centres i serveis educatius.
 • Dóna suport i fa l’acompanyament a les AMPA i promou la participació de mares i pares.
 • Difon el patrimoni i la història locals entre mestres,alumnat i AMPA.
 • Impulsa el Pla Sant Feliu Ciutat Educadora (Projecte Educatiu de Ciutat).

Un pressupost que en Joventut...

 • Inicia les obres d’ampliació del Casal de Joves.
 • Fa el seguiment del Programa de garantia juvenil, adreçat a joves en situació d’atur.
 • Desenvolupa el Pla Jove i inicia el procés del proper pla.
 • Promou el Punt d’assessorament i orientació per a joves.
 • Programa tallers i activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents i joves.

i en Esports...

 • Manté els ajuts municipals per a persones aturades alComplex.
 • Posa en marxa les línies de treball aprovades al Pla Estratègic d’Esports.
 • Nous espais esportius al carrer.
 • Inicia l’elaboració del projecte de remodelació i construcció de vestidors al camp de futbol Falguera.
 • El 2016 Sant Feliu esdevé Ciutat del Handbol.

Un pressupost que en Cultura...

 • Desenvolupa les línies de treball aprovades en el PlaEstratègic de Cultura.
 • Finalitza la millora de l’equipament escènic de laSala Ibèria.
 • Construcció de la nova Biblioteca Montserrat Roig i obre una biblioteca provisional a la Torre del Roser.
 • Potencia l’Arxiu Comarcal com a centre cultural del patrimoni local i comarcal.
 • Posa en marxa el nou espai cívic i cultural del Roserar de Dot i de Camprubí i inicia un procés
 • d’estudi, recerca i divulgació de les col·leccions deroses.
 • Dóna continuïtat a les programacions culturals.
 • Desenvolupament del protocol de la Festa de Tardor per avançar en els treballs de promoció i divulgació de la mateixa.

Un pressupost que en Dones i Polítiques d’Igualtat...

 • Impulsa diferents accions coeducatives adreçades a infants i joves per assolir una societat més igualitària.
 • Promou la participació de les dones a través de les seves entitats i també del Consell Municipal de lesDones.
 • Desenvolupa accions formatives i de sensibilitzaciócontra la violència masclista als centres educatius.
 • Segueix les accions del Pla d’Igualtat.
 • Convenis amb Benestar i Família pel Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori e les Dones en els Mitjans de Comunicació.

Un pressupost que en Saluti Consum...

 • Consolida els projectes de l’àmbit de la salut que estan en marxa.
 • Redueix els riscos pel consum d’alcohol en menors.
 • Promou hàbits saludables.
 • Treballa en controlar el risc en establiments d’alimentació.
 • Promou la sanitat ambiental (controls de la legionel·la,mosquit tigre i coloms).
 • Dóna continuïtat a l’OMIC.
 • Ofereix informació a establiments i població en generalen l’àmbit del consum.

Un pressupost que en Participació i Convivència...

 • Els ciutadans i ciutadanes votaran les obres d’estiu,que prèviament hauran proposat.
 • Dinamització de les xarxes de barri de Falguera,Mas Lluí i La Salut.
 • Aplicació de la nova estratègia de treball comunitariamb les entitats veïnals.
 • Processos participatius en altres àmbits del’administració.
 • Impuls de la Comissió Tècnica de Convivència iel Servei de Mediació.
 • Posada en marxa del Punt de Voluntariat Ciutadà.
 • Desenvolupament de campanyes cíviques.
 • Inici del procés de participació per a la reforma delCentre Cívic Roses.

Un pressupost que en Solidaritat i Nova Ciutadania...

 • Treballa en l’acollida de persones refugiades,mitjançant el Pla Sant Feliu, Ciutat Acollidora.
 • 0,7% dels ingressos propis per a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 • Treballa l’educació en valors i la cultura de la pau,per incorporar la perspectiva de la diversitat.
 • Impulsa projectes municipals de cooperació i dóna suport a iniciatives solidàries ciutadanes.
 • Ofereix orientació professional i assessorament jurídic per a la tramitació dels documents
 • d’estrangeria.
 • Promou la participació de les persones nou vingudesen el teixit associatiu.

Un pressupost que en Seguretat Ciutadana...

 • Posa en marxa la localització georeferenciada enel mapa del municipi i en temps real de les unitats mòbils.
 • Aprovació del Pla Local de Seguretat i constitució del nou Consell Municipal de Seguretat que determina el Pla.
 • Incrementa l’ús i els serveis que ofereix l’app de seguretat ciutadana.
 • Treballa amb criteris de proximitat.
 • Augmenta la presència en els mitjans de comunicació municipals i en les xarxes socials.

Un pressupost que en Habitatge...

 • Prioritza mesures de rescat social per afavorir el dret a l’habitatge i combatre la pobresa energètica:
  • Adquisició de quatre habitatges de l’IMPSOL per a urgències socials.
  • Foment del lloguer social, compensant als propietaris amb ajuts econòmics.
  • Projectar una promoció d’habitatge social.
  • Posar en contacte propietaris que volen llogar el seu pis amb possibles llogaters.
  • Fer de mitjancers amb bancs i caixes en situacions ’impagament d’hipoteques.
  • Habitatge per a famílies ateses pels Serveis Socials.
  • Identificar els propietaris dels habitatges buits perquè els vinculin a la Borsa Municipal d’Habitatge.
  • Promoure els convenis de col·laboració amb les diferents entitats col·laboradores.

7. Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica

Un pressupost que en Urbanisme...

 • Desenvolupa el planejament del Torrent del Duc, deforma consensuada i en el marc del Consell Assessord’Urbanisme.
 • Desenvolupa l’illa de la plaça de Lluís Companys, que suposarà l’ampliació de la plaça.
 • Remodelació de la plaça de Rafael Alberti i inici d’obres a la plaça de la Salut.
 • Millores en les infraestructures dels polígons industrials.
 • Desenvolupament del Pla d’Espais de Millora Urbana mitjançant un procés participatiu.
 • Creació d’una zona de lleure per a joves a Mas Lluí.
 • Prepara el projecte de la remodelació de la pl. FrancescMacià.

Un pressupost que en ServeisMunicipals i Espai Públic...

 • Executa les obres d’estiu decidides perla ciutadania: supressió de barreres arquitectòniques, millora de paviments i voreres i reparacions de mobiliari urbà.
 • Continua amb la renovació d’enllumenat públic per reduir els consums.
 • Gestió de la deixalleria sota criteris d’economia social.
 • Millores en l’enjardinament del parc d’Europa.

Un pressupost que enMedi Ambient i Mobilitat...

 • Treballa conjuntament amb el parc de Collserola en millores a la masia de la Salut i en el patrimoni municipal del parc.
 • Consolida els projectes d’horts socials i horts lúdics.
 • Desenvolupa sistemes d’eficiència energètica a la via pública i als equipaments municipals.
 • Aprovació del Pla de Protecció del Parc Agrari.
 • Impuls del projecte de reutilització d’aigües regenerades.
 • Desenvolupament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible a equipaments municipals.
 • Desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana.
 • Incorporació de vehicles elèctrics al parc mòbil de l’Ajuntament.
 • Implantació de punts per recarregar vehicles elèctrics.

Un pressupost que en Treball i Formació...

 • Prioritza accions perquè les persones en atur de llarga durada o en risc d’exclusió social tinguin dret a formació i a treball i així facilitar la seva reincorporació al mercat de treball:
  • Nous plans d’ocupació.
  • Programes de formació i treball per a joves(Programa Garantia Juvenil).
  • Programes de formació per a persones en situació d’atur.
  • Accions d’orientació i formació per a la inserció laboral.
 • Treballa per incrementar el nombre d’ofertes de treball gestionades pel Servei Local d’Ocupació.

Un pressupost que enEmpresa i Emprenedoria...

 • Prioritza polítiques per afavorir la creació ila sostenibilitat de les empreses i la contractació de nous treballadors i treballadores.
  • Línies d’ajuts per a emprenedors i per a la contractació de persones en situació d’atur.
  • Creació d’un espai de trobada de noves persones emprenedores i de suport a la seva consolidació.
  • Assessorament a empreses i comerços des del’Oficina d’atenció integral.
  • Suport a les empreses perquè siguin més eficients.
 • En el marc de la Mesa pel Desenvolupament Econòmic ila Cohesió Social, contempla l’anàlisi de necessitats, la proposta d’accions i el desenvolupament de projectes.
 • Recerca de nous inversors que ofereixin més serveis i ocupació, paral·lelament a la millora de polígons.

Un pressupost que en Comerç i Turisme...

 • Propicia l’associacionisme i la participació del comerç local en accions de dinamització.
 • Formació a comerciants per millorar la gestió i difusió dels seus establiments.
 • Anàlisi de les potencialitats del municipi en l’àmbit del turisme per a la seva promoció.

i en Fires i Mercats...

 • Acompanyament en el impuls i la gestió del nou mercat municipal La Plaça perquè esdevingui motor comercial.
 • Aposta per fer de la Fira l’aparador del comerç i l’activitat econòmica de la ciutat, aprofundint en els vincles amb l’Exposició Nacional de Roses.
 • Projecta la posada en marxa d’un mercat de pagès setmanal com a foment de l’activitat econòmica, del consum sostenible i de proximitat.

8. Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

Un pressupost que en Serveis Econòmics i Organització...

 • Control de la despesa corrent per destinar recursos a l’atenció a persones i inversions sostenibles.
 • Transparència en la gestió econòmica.
 • Pagament a proveïdors a 30 dies.
 • Prospecció de noves fonts de finançament en el marc europeu i col·laboració públic-privada.
 • Adequació dels sistemes de gestió i tramitació ala nova normativa.
 • El personal de l’Ajuntament recupera una part de la paga extra de 2012 i els salaris s’augmentenun 1%.
 • Desenvolupament de sistemes d’informació de govern obert a la ciutadania.

Un pressupost que en Tecnologies i Gestió del Coneixement...

 • Impulsa el Pla Estratègic de Govern Obert.
 • Amplia els tràmits electrònics i la informació en línia pera la ciutadania.
 • Millora l’accés de la ciutadania als serveis públics amb nous sistemes d’identificació i signatura des de dispositius mòbils.
 • Ofereix diferents canals per informar i atendre la ciutadania.
 • Implanta sistemes de gestió intel·ligent en projectes de polígons industrials.
 • Impulsa projectes d’innovació social. Nova edició programa Yuzz.