Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Pressupost 2017

D'on venen els diners

Impostos Impostos: 21.110.000 € 

Transferències Transferències: 10.787.834 € 

Taxes i preus públics Taxes i preus públics: 5.304.330 € 

Transferències o subvencions d'altres administracions per inversions Transferències o subvencions d'altres administracions per a inversions: 1.545.000 €

Ingressos patrimonials Ingressos patrimonials: 642.700 €

Actius financers Actius financers (interessos): 86.500 €

Passius financers Passius financers (préstecs): 4.304.446€