Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2019 21:03:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

  Quotes curs 2018-2019

  Quotes serveis Escola Municipal de Música

  L’Ajuntament de Sant Feliu aplica la Tarifació social per a la determinació dels preus públics de l’oferta educativa bàsica de l’Escola de Música, per garantir l’accés de la ciutadania a aquest serveis seguint criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats. Aquest model està reconegut per un estudi de Universitat Autònoma de Barcelona, com un dels models més progessius de Catalunya.

  En aquest sentit, per establir el preu dels serveis de l’oferta educativa bàsica es fa un càlcul individual per cada família en funció de la seva capacitat econòmica i el nombre de membres del seu nucli familiar.

  Per conèixer aquests aspectes (nivell d’ingressos i nombre de membres del nucli familiar), l’Ajuntament demanarà autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar majors de 16 anys. Tots els ciutadans de Sant Feliu podran optar per autoritzar aquesta consulta i acollir-se a aquest model.

  Enguany les quotes màximes dels serveis, aprovades inicialment en el Ple del mes de maig amb ampli suport, s’actualitzen amb l’IPC interanual, i les mínimes es mantenen igual per donar major cobertura a situacions de vulnerabilitat social, en consonància amb els objectius del Pla de Rescat Social.

  Oferta educativa bàsica (amb Tarifació Social)

  ServeiQuota bàsica del serveiQuota mínima
  Sensibilització35,50€/mensual8€/mensual
  Inciació49€/mensual11€/mensual
  Primària (8-9 anys)61€/mensual13,50€/mensual
  Primària (10-11 anys)76€/mensual17€/mensual
  Secundaria76€/mensual17€/mensual
  Adults76€/mensual17€/mensual
  Nivell mitjà96,50€/mensual21,50€/mensual

  A través del següent simulador de quota podreu conèixer de forma orientativa el preu individual dels serveis associat al vostre nucli familiar en funció de la vostra situació econòmica i el nombre de membres.

  Una altra de les millores vigents des del curs passat és la incorporació de coeficients socials en els serveis amb tarifació social per ajustar-se millor a algunes circumstàncies específiques que puguin presentar les famílies. Així, al preu final que resulti, s'aplicarà un coeficient corrector, sempre que es doni alguna de les seüents circumstàncies al nucli familiar:

  • Germans matriculats al centre: 10% de descompte
  • Persones amb discapacitats al nucli familiar: 10% de descompte
  • Infants en règim d'acolliment al nucli familiar: 10% de descompte

  Es podrà aplicar fins un màxim d'un 20% de descompte sobre el preu.

  Durant tot el curs es pot sol·licitar la revisió de la quota en el cas que la situació econòmica o familiar variï substancialment durant el curs.

  Altra oferta educativa (quotes lineals sense tarifació social)

  La resta de serveis on no s'aplica la tarifació social, continuaran tenit quotes lineals, seguint la següent proposta, aprovada inicialment pel ple municipal del mes de maig:

  ServeiQuota
  Post secundària51€/mensual
  Conjunt instrumental o vocal14,00€/mensual
  Segon instrument59€/mensual
  Llenguatge o harmonia20,50€/mensual
  Curs de promoció joves20,50€/mensual
  Cursos de curta durada o tallers diversos5,10€/sessió
  30 minuts de classe d'instrument individual amb llenguatge, instrument, conjunt instrumental i vocal88,50€/mensual
  45 minuts de classe individual amb llenguatge, instrument, conjunt instrumental i vocal98,50€/mensual
  30 minuts de classe d'instrument individual53€/mensual
  45 minuts de classe d'instrument individual70€/mensual
  Préstec d'instrument41€/mensual