Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/09/2021 21:12:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Informació econòmica

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Regla despesa liquidació 2015

Concepte Liquidació 2015
1. Despeses dels capítols 1 al 744.169.919,58
2. - Interessos del deute (Cap 3 despeses)474.874,24
  
3. Ajustos SEC:-362.166,37
(+ ) Despeses pendents d'aplicar al Pressupost0,00
( - ) Al·lienació d'inversions reals (Cap 6 Ingres.)0,00
( - ) Adquisicions amb pagament ajornat249.999,00
( - ) Operacions amb arrendaments financers112.167,37
  
4. Total aplicacions no financeres, llevat d'interessos (1 - 2 +/- 3)43.332.878,97
Diputació3.436.046,71
Generalitat801.649,45
Consell Comarcal Baix Llobregat44.954,36
Consorci per a la Formació continua de Catalunya8.707,09
Ajuntament de Sant Joan Despí27.458,78
Agència Catalana Habitatge Mediació49.200,00
AMB2.462.730,88
SOC1.466.394,85
FEMP3.219,32
Fons Europeus0,00
Altres... 
  
5. Despesa finançada amb subvencions d'AA.PP: (-)8.300.361,44
6. TOTAL DESPESA COMPUTABLE (4 - 5)35.032.517,53
Despesa computable liquidació 2015 
7. Taxa d'increment (1,3%) 
8. (+/-) Increments / decrements de recaptació 
9. LIMIT DE LA BASE DE DESPESA35.823.346,82
Disminució despesa computable per inversions financerament sostenibles0,00
10. TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 201536.289.050,33
11. Diferència entre el límit i la desp. computable 2015-1.256.532,80
 Compleix

 

 Liquidació pressupost 31/12/2015
a) Ingressos dels capítols 1 a 744.871.493,73
b) Despeses dels capítols 1 a 744.169.919,58
Total (a - b)701.574,15
Ajustaments SEC: 
1) Ajustos recaptació ingressos Cap 1963.988,34
2) Ajustos recaptació ingressos Cap 2284.346,25
3) Ajustos recaptació ingressos Cap 3146.338,83
c) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS (a +/- 1,2,3)43.476.820,31
4) Ajust per grau d'execució de despesesNo procede
5) Adquisicions amb pagament ajornat249.999,00
6) Arrendaments financers112.167,37
7) OR finançades amb DR d'exercicis anteriors1.400.894,51
d) TOTAL DESPESES AJUSTATS (b +/- 7,8)42.406.858,70
e) TOTAL CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) de finançament1.069.961,61
 Compleix
Salta a la part superior