Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2024 04:50:05

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Plans i projectes transversals
Territori, Transició Ecològica i Planejament

Plans i projectes transversals - Territori, Transició Ecològica i Planejament

Pla Director de l’arbrat viari

Cada dia tenim més proves de la importància del verd urbà per a la societat i per a fer més agradable la ciutat. Els beneficis que aporta a nivell ambiental, social, de salut i de paisatge estan cada vegada més contrastats i els ciutadans n’han pres consciència.

L’arbrat viari és un element imprescindible de la infraestructura verda urbana ja que trama i connecta els grans espais verds generant continuïtat entre ells, alhora que confereix identitat i estructura al paisatge urbà.

Per tal de construir una infraestructura verda que ens aporti els màxims beneficis amb una racionalització de la despesa cal conèixer el punt de partida, preveure l’evolució i planificar actuacions sobre el conjunt del verd urbà.

L’elaboració d’un document que aporti les directrius en la gestió de l’arbrat existent i doni les pautes per a les noves plantacions és la clau per a caminar cap a un verd urbà sa i en les òptimes condicions per aportar a la ciutat tots els seus beneficis.

Objectius i estructura del treball

L’objectiu del Pla Director de l’arbrat viari de Sant Feliu és generar una infraestructura verda que aporti el màxim de beneficis socials i ambientals amb una correcta gestió de recursos, assegurant la seva sostenibilitat en el temps i amb capacitat d’adaptar-se als canvis futurs.

Les característiques a potenciar en els arbres són bàsicament biològiques (cobertura verda, salut, seguretat...) i per tant hauran de ser aquestes característiques les prioritàries per definir la gestió de l’arbrat i els dissenys futurs, entenent que els arbres sans, abundants i segurs són els que més aporten a la millora de vida dels ciutadans.

  • El treball defineix unes línies estratègiques per assolir aquest objectiu:
  • Cobertura verda i idoneïtat de l’arbrat
  • Biodiversitat i resiliència als canvis
  • Salut, seguretat, port natural i esporga
  • Patrimoni arbori i coneixement
  • Divulgació i participació

El punt de partida és l’anàlisi de l’arbrat viari actual, amb la detecció de les situacions més problemàtiques, la seva priorització i l’elaboració de propostes de millora, que començaran a conformar l’arbrat viari de Sant Feliu dins dels objectius del Pla Director.

Seguidament es defineixen accions per a cada línia estratègica general, i es proposa un calendari d’execució d’uns objectius concrets, dins d’un àmbit temporal definit en 20 anys.

A nivell administratiu caldrà que a banda del Servei de Parcs i Jardins, altres departaments també s’impliquin en la consecució dels objectius de Pla, en concret caldrà la plena col·laboració del Departament d’Urbanisme, que ha de definir els criteris dels nous projectes i vigilar les afectacions de les obres a l’arbrat existent.

A nivell legal caldria regular aquestes relacions amb unes ordenances municipals en aspectes com:

  • Criteris per noves plantacions
  • Arbres afectats per obres
  • Indemnització per danys a arbres
  • Protecció d’arbres d’interès local
Resultats: de 1 a 8 de 8
TítolURLMidaAccions
Pla Director de l'Arbrat Viari - 1. AntecedentsURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 1. Antecedents (pdf)301.06 KB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 2. Objectius i estructura del treballURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 2. Objectius i estructura del treball (pdf)295.96 KB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 3. Anàlisis de l'estat actualURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 3. Anàlisis de l'estat actual (pdf)367.26 KB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 4. Proposta de substitucions i milloresURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 4. Proposta de substitucions i millores (pdf)932.43 KB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 5. Recomanacions pel mantenimentURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 5. Recomanacions pel manteniment (pdf)804.34 KB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 6. Recomanacions per a noves intervencionsURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 6. Recomanacions per a noves intervencions (pdf)1.60 MB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 7. Aplicació del pla directorURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 7. Aplicació del pla director (pdf)360.69 KB
Pla Director de l'Arbrat Viari - 8. bibliografiaURL Pla Director de l'Arbrat Viari - 8. bibliografia (pdf)319.78 KB
Salta a la part superior