Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/11/2020 05:44:07

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

Pressupost 2018

Principals mesures del govern

Primers resultats dels Plans de Rescat Social i Habitatge

Durant l’any 2017 es van aprovar aquests dos plans estratègics i ara s’han de posar en marxa les accions que es deriven dels acords presos i una anàlisi periòdic per avaluar com estan resultant. Al 2018 s’avaluaran els primers resultats amb la ciutadania.

Nou Casal de Joves

Amb la millora de les seves instal·lacions es vol que el Casal es converteixi en un punt de trobada, en un espai de formació, d’informació, orientació i de referència per al jovent, on pugui desenvolupar els seus projectes d’oci i que aculli la seu de les entitats juvenils de Sant Feliu.

Posada en marxa dels 3 grans plans mediambientals

Pla del Clima i l’Energia, Pla de Protecció del Parc Agrari i Pla de Residus es posaran en marxa durant aquest any. Preparar-nos per al canvi climàtic, reduir el consum i autoproduir energia, recuperar l’agricultura sostenible, professional i productiva, crear-ne una nova agricultura lúdica a l’abast de tothom, reduir residus i millorar la recollida selectiva, en són els principals objectius.

Sant Feliu, Ciutat Educadora

L’any passat es va posar en marxa el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) amb l’objectiu de planificar i endreçar les polítiques educatives de Sant Feliu, amb la complicitat de les administracions i la ciutadania. Durant el 2018 es desenvoluparà el Fòrum Local d’Educació a partir del qual apareixeran les prioritats per a la ciutat i es concretaran les línies d’acció a treballar durant l’any. 

Redacció del Pla de Salut

El procés d'elaboració i execució del Pla, amb una planificació que té com a eixos l'actuació sobre els determinants de la salut, l'impuls del treball intersectorial en salut i la participació de la ciutadania durant tot el procés. Aquest anàlisi i treball esdevé l'oportunitat de desenvolupar en el municipi una xarxa compromesa que treballi per millorar la salut de la població, consolidant per exemple, activitats com les rutes saludables.

Aprovació del Planejament del Torrent del Duc

Seguint el procés iniciat el 2017, s’aprovarà amb els màxims consensos i participació el com abordar la recuperació d’aquesta part de la ciutat que ens connecta directament amb el Parc de Collserola.

Auditoria de grans contractes i millora constant de serveis

En paral·lel a les auditories de funcionament de serveis, s’aborda l’estudi sobre quines són les fórmules de prestació i gestió més beneficioses per a la ciutat, en termes socials, econòmics i de servei. Un procés que permetrà prendre les decisions de futur més adients.

Oficina d’Atenció Empresarial

Configuració d'un servei integral i multicanal, que aglutini un conjunt de serveis i recursos per donar resposta a les necessitats del teixit econòmic, amb l’objectiu de facilitar l’arribada de noves empreses així com millorar la competitivitat de l’economia i del teixit empresarial de Sant Feliu.

Sant Feliu sense barreres arquitectòniques

Una de les prioritats de l’equip de govern és que la nostra ciutat sigui 100% accessible per al conjunt de la ciutadania. Treballem perquè al 2018 tot l’espai públic quedi lliure qualsevol barrera arquitectònica.

Congelació de les ordenances i preus públics

L’any 2018 es mantenen les ordenances fiscals en els mateixos valors i percentatges de l’any 2017. D’aquesta forma, es rebaixa la pressió fiscal, perquè l’Ajuntament renuncia a actualitzar-les segons l’evolució dels preus (IPC) i sense que això afecti la prestació de serveis municipals.

Transformació digital de la gestió municipal

El pressupost contempla les partides pressupostaries necessàries per la transformació digital de la gestió municipal, amb l’objectiu de complir no només amb els canvis legislatius sinó també d’aprofitar aquesta oportunitat per fer realitat una administració local més eficient, transparent, accessible i oberta al servei de la ciutadania i les seves necessitats.

Aplicació del nou Reglament de participació ciutadana

Amb l’aprovació del nou Reglament de participació ciutadana, elaborat amb els grups municipals i la ciutadania, durant el 2018 impulsarem que la democràcia representativa (el ple), la participativa (les entitats) i la directa (la ciutadania), es potenciïn les unes a les altres i millori la qualitat de la democràcia local.

Foment de la convivència i la participació

Amb la futura Guia de Suport a les comunitats veïnals, que es publicarà al 2018 per tal d’oferir informació a les comunitats veïnals; la quarta edició dels processos participatius en la Millora de la Via Pública, projecte que es consolida i on la ciutadania de Sant Feliu vota quines són les millors propostes per ser executades en les obres d’estiu; amb l’ampliació del Servei Municipal de Mediació, la diagnosi del teixit associatiu per impulsar el Punt Municipal de Voluntariat i la posada en marxa de campanyes per afavorir el civisme i la convivència.

60è aniversari de l'Exposició Nacional de Roses

En el marc de les Festes de Primavera, es celebra un dels esdeveniments més emblemàtics de la ciutat: l'Exposició Nacional de Roses. Al 2018, l'Exposició celebrarà el seu 60è aniversari, amb una programació destinada a posar en valor les roses i la seva vinculació amb la nostra ciutat. 

Salta a la part superior