Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

L'Ajuntament

Pressupost 2018

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdits de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant l’exercici 2018 d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

Resultats: de 1 a 3 de 3
TítolURLMida
Aprovació definitiva modificació de crèdits núm. 1/2018 per import de 1.300.136,00 euros (Exp. EMC12018000003)URL Aprovació definitiva modificació de crèdits núm. 1/2018 per import de 1.300.136,00 euros (Exp. EMC12018000003) (pdf)38.08 KB
Aprovació definitiva modificació de crèdits núm. 2/2018 per import de 618.226,96 euros (Exp. EMC12018000005)URL Aprovació definitiva modificació de crèdits núm. 2/2018 per import de 618.226,96 euros (Exp. EMC12018000005) (pdf)389.88 KB
Aprovació definitiva modificació de crèdits núm. 3/2018 per import de 718.496,93 euros (Exp. EMC12018000007)URL Aprovació definitiva modificació de crèdits núm. 3/2018 per import de 718.496,93 euros (Exp. EMC12018000007) (pdf)53.20 KB