Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/09/2020 01:40:50

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Procés d'escolarització d'educació infantil, primària i secundària. Curs 2020-2021

Criteris de prioritat i barem:

  • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts. Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
  • Proximitat del domicili de l'alumne o alumna al centre: 30 punts. En el cas de Sant Feliu és zona única. La puntuació es dóna pel fet d'estar empadronat. L'adreça es justifica amb el DNI. Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració l'adreça del lloc de treball en lloc del domicili familiar, i aquesta és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans: 10 punts.

Criteris complementaris:

  • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.