Consistori

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/12/2023 16:37:20

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
L'opinió dels grups municipals 2019-2023

La regulació de les subvencions

01/07/2021
Lectures: 1719
La regulació de les subvencions

Des del 2003 els Ajuntaments que pretenen atorgar subvencions tenen l'obligació legal d'aprovar el Pla Estratègic de Subvencions (PES). El darrer mes d'abril, el PES va ser aprovat per unanimitat. Tenir-lo aprovat per aquest mandat era una prioritat del govern municipal, amb l'objectiu estratègic de posar a l'abast de la ciutadania la informació pública i amb l'objectiu operatiu d'implementar un sistema d'integritat institucional.

Amb l'aprovació d'aquest Pla Estratègic, l'Ajuntament disposarà d'un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública d'interès social.

Amb el PES aprofundim, doncs, en transparència ja que es faran públiques les subvencions i els ajuts. Incrementem els nivells d'eficiència i eficàcia, ja que amb aquest Pla posarem de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

El nou PES estableix dos règims de concessió de subvencions, la de concurrència competitiva (en què la concessió s'estableix conforme els criteris de valoració fixats en les bases reguladores) i el de concurrència no competitiva (no s'estableix mitjançant comparació valorativa), i la concessió directa, ja siguin les previstes nominativament en el Pressupost municipal, les que vinguin imposades per normes de rang legal, o que s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

El 2019 es van destinar 1.154.135,58 € a subvencions i ajuts. Per àmbits: Serveis Socials suposa el 33,4% del total; Cultura, el 17,3%; Esports, el 14,8%; Educació i Infància, el 12,3%; Promoció Econòmica, el 8,2%, i Solidaritat i Cooperació, el 7,2%. La resta d'àmbits representen, individualment, el 2% o menys de l'import destinat a subvencions i ajuts.

El govern municipal fa un pas més en el camí cap al bon govern, un pas més cap al camí de garantir el compliment del conjunt de principis, obligacions i regles que s'han de donar perquè l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions possibles i es garanteixi així uns serveis públics de qualitat. Un pas més cap la màxima transparència, qualitat, equitat i amb garanties de retiment de comptes.

www.santfeliu.cat/erc

ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior