Transparència i dades obertes

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/11/2021 18:03:29

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Transparència i dades obertes

Crisi sanitària Covid-19

Decrets:

Decrets en virtut de l'aplicació del Pla Bàsic d'Emergències Municipals, de l'Acord del Govern per al seguiment i l’impuls de l’Estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc de 25/02/2020 i del Reial Decret 463/2020 de 14 de març que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Consulta dels decrets

Instruccions d'alcaldia:

Instruccions en virtut del Decret 2020/857, de data 13/03/2020, pel qual es resolen diferents actuacions per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2; el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitaria ocasionada pel COVID-19; i en aplicació del Pla Basic d'Emergencies Municipals.

Consulta de les instruccions d'alcaldia

Bans municipals:

Bans municipals en virtut del Decret 2020/857, de data 13/03/2020, pel qual es resolen diferents actuacions per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2.

Consulta dels bans municipals publicats

Memòria d'activitats i indicadors en el context de l'estat d'alarma Covid-19:

L’Ajuntament dona compliment al contingut de la declaració de l'estat d'alarmaamb accions per contenir la propagació del COVID-19, analitzant les mesures de Generalitat i Govern de l’Estat, per adaptar-les a la realitat local adoptant tot un altre seguit de resolucions administratives i activant tot un seguit de recursos de caracter urgent inicialment vinculats a dos plans de xoc de caracter extraordinari, un de mesures socials i un altre de mesures economiques.

Aquests plans han permes garantir el compliment de les condiciones previstes a les resolucions de les administracions supramunicipals competents, com també garantir els serveis necessaris per al bon funcionament de la ciutat davant la nova situació; pero sobretot han donat resposta a la voluntat de blindar les necessitats de la ciutadania i el teixit economic local, en la mesura del possible.

Indicadors d'impacte d'impacte COVID-19

Indicadors de l'impacte de la COVID-19 a la ciutat per àmbits. Seguiment de continguts i actualització de les dades segons disponibilitat.

Indicadors dins l'Observatori de la ciutat

Relació de contractes tramitats per emergència

L'Acord de Govern de 12 de març de 2020 de la Generalitat de Catalunya declara d’emergència la contractació efectuada en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2. La tramitació d’emergència es troba regulada en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En aquest sentit, atesa la situació d’emergència provocada per la crisi sanitària generada per la pandèmia del CoVid-19 i les necessitats contractuals detectades en tots els àmbits de servei públic (sanitari, social, seguretat ciutadana i protecció civil, entre d’altres) l'Ajuntament ha donat les pautes per facilitar la gestió i la tramitació dels expedients de contractació per emergència.

Relació de contractes d’emergència per motiu del context generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19 i les mesures preses al respecte.

Salta a la part superior