Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
05/12/2021 09:26:51

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Seu electrònica - Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Convocatòria per a l’atorgament en concurrència pública de la gestió col·laborativa, consistent en l’ocupació comú especial del domini públic, amb obligacions de dinamització, manteniment i control de l’equipament municipal Centre Cívic Mas Lluí
Resultats: de 1 a 11 de 11
TítolMidaAccions
Acord d'aprovació del plec de clàusules que regirà la licitació en concurrència pública per a la concessió de la gestió col·laborativa, consistent en l'ocupació comú especial de domini públic, amb finalitats de dinamització, manteniment i control de l'equipament municipal Centre Cívic Mas Lluí (P1182021000007).265.25 KB
Annex I - Plànol d'emplaçament182.03 KB
Annex II - Plànol distribució espais gestió col·laborativa229.71 KB
Annex III - Model de gestió col·laborativa3.45 MB
ANNEX IV - Bases generals per la licitació en concurrència pública per a la gestió col·laborativa, consistent en l'ocupació comú especial de domini públic, amb finalitats de dinamització, manteniment i control d'equipaments i béns municipals del Model de Gestió Col·laborativa.716.55 KB
Annex V - Estudi econòmic43.16 KB
ANNEX IX - Declaració responsable d'adscriure mitjans personals i materials suficients a l'execució del servei (solvència tècnica i professional).13.25 KB
Annex VI - Model de declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar i al corrent de les obligacions tributaries i amb la seguretat social. 15.49 KB
ANNEX VII - Indicació del compte de correu electrònic a efectes de notificacions.13.26 KB
ANNEX VIII - Declaració responsable de representació de l'entitat i signatura electrònica i voluntat d'assumir la gestió.14.15 KB
Convocatòria per a l'atorgament en concurrència pública de la gestió col·laborativa, consistent en l'ocupació comú especial del domini públic, amb obligacions de dinamització, manteniment i control de l'equipament municipal Centre Cívic Mas Lluí. 231.55 KB
Salta a la part superior