Síndic de Greuges

Usuari:Paraula de pas:login 19/03/2018 19:33:40
/ Sindicatura de Greuges / Esquema d'actuació
  

 CAUSES, SITUACIONS GREUGES

     
 
  

 CONTACTE AMB SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES

  

 CONSULTA / ASSESSORAMENT - QUEIXA

     
 
  

 EL CIUTADÀ/ANA PRESENTA LA QUEIXA

     
  

 EL SÍNDIC ESTUDIA LA QUEIXA

     

ACTUACIÓ D'OFICI

 

 Investiga fets
   Investiga al·legacions
   Analitza documentació
   Supervisa l'actuació de l'Ajuntament
   Concreta causa/es

     
 
  

 EL SÍNDIC ADMET LA QUEIXA

 

 EL SÍNDIC NO ADMENT LA QUEIXA

   

  ESTIMA

 Resolució amb  modificació

 Trasllat a l'àrea competent

 Resolució de l'expedient

 

 DESESTIMA

 No fonament

 Manca de competència

 Via administrativa no esgotada

 Tràmit judicial en curs, etc.

 

  Mala fe
   Queixa anònima
   Qüestions privades
   Altres

  
   
  
        
   

   RECOMANACIÓ D'ACTUACIÓ

     
   

   SUGGERIMENT A L'ADMINISTRACIÓ

     
   

   RECORDATORI OBLIGACIONS LEGALS

     
   

   PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES

     
        
                 
Link to ObjectExecute action