Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

  Selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

  Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

  Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
  Impresos i tramitació de sol·licitud
  Procés de selecció funcionari/ària interí/na tècnic/a de gestió A2

  Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i al DOGC.

  Data de publicació al BOPB: pendent.

  Data de publicació al DOGC. pendent.

  Data límit de presentació d'instàncies de participació: a determinar.

  ACORD APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA
  BASES TÈCNIC-A GESTIÓpdf
  Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció d'11 oficials i peons/es de manteniment del programa de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.

  Termini de presentació de sol·licituds de participció: 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases al BOPB i DOGC.

  Data de publicació al BOPB: pendent.

  Data de publicació al DOGC: pendent.

  Data límit de presentació de sol·licituds de participació: a determinar.

  Bases procés selecció oficials i peons/es de manteniment.
  Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció de 5 auxiliars administratius/ves del programa de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.

  Termini de presentació de sol·licituds de participació: 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases al BOPB i DOGC.

  Data de publicació de l'anunci al BOPB: pendent.

  Data de publicació de l'anunci al DOGC: pendent.

  Data límit de presentació de sol·licituds de participació: a determinar.

  Bases procés selecció auxiliars administratius/ves.
  PrimeraRetrocés ràpidAnterior
  12345678
  SegüentAvanç ràpidDarrera