Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

  Selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

  Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

  Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
  Impresos i tramitació de sol·licitud
  Procés de selecció d'una borsa de treball de personal administratiu C1

  Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i al DOGC.

  • Data de publicació al BOPB: 13/06/2019.
  • Data de publicació al DOGC. 19/06/2019.

  Data límit de presentació d'instàncies de participació: 18/07/2019.

  Bases borsa d'administratius signades
  Procés de creació d'una borsa de treball d'educadors/es per a les escoles bressol municipals.

  Termini de presentació d'instàncies de participació: 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOPB i DOGC.

  Data de publicació al BOPB: 04/06/2019.

  Data de publicació al DOGC: 03/06/2019.

  Data límit de presentació d'instancies de participació: 19/06/2019.

  ACORD APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES
  BASES ESPECÍFIQUES
  ANUNCI ESMENA BASES BORSA EDUCADORS-ES ESCOLES BRESSOL
  Publicació anunci DOGC esmena errors bases.
  Llista provisional d'admesos i exclosos, constitució del tribunal, i convocatòria prova de català.
  ACTA I
  Procés de selecció funcionari/ària interí/na tècnic/a de gestió A2

  Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i al DOGC.

  Data de publicació al BOPB: 30/05/2019.

  Data de publicació al DOGC. 29/05/2019.

  Data límit de presentació d'instàncies de participació: 14/06/2019.

  ACORD APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA
  BASES TÈCNIC-A GESTIÓpdf
  Llista provisional d'ademesos i exclosos i constitució del tribunal.
  Llistat definitiu d'admesos i exclosos
  Acta I Tècnic/a de Gestió A2
  ACTA II Tècnic/a de Gestió A2
  ACTA III Tècnic/a de Gestió A2
  PrimeraRetrocés ràpidAnterior
  12345
  SegüentAvanç ràpidDarrera