Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2020 03:12:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

02/08/2019
Lectures: 2036
Bases específiques i la convocatòria que hauran de regir el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és l'establiment de les normes específiques que han de regir el procés selectiu de personal funcionari interí mitjançant el sistema de concurs de mèrits i comprovacions de caràcter pràctic i entrevista, per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes, grup de classificació A, subgrup de A1, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'aplicació en totes les circumstàncies previstes en l'article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Els nmenaments s'efectuaran per places dotades amb les retribucions bàsiques corresponents al grup de classificació A, subgrup A-1, dues pagues extraordinàries i les retribucions complementàries establertes pel lloc de treball al que s'assignin en el Decret de nomenament, d'acord amb la legislació vigent.

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar