Soterrament

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Organitzacions interessades

L’article 5 de les Regles Específiques de la Consulta Popular del Soterrament, estableix:

S’entén per organitzacions interessades, de conformitat amb les prescripcions de l’article 13 de la Llei 10/2014, les organitzacions socials o professionals amb personalitat jurídica l’objecte de les quals tingui relació amb l’objecte de la consulta. També ho són les formacions polítiques i regidor/es amb representació a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Les organitzacions que vulguin participar en la consulta podran presentar les seves sol·licituds de participació mitjançant instància ordinària en un termini de quinze dies a comptar des de la data de publicació del Decret de convocatòria al DOGC.

En la sol·licitud, les organitzacions hauran d’indicar el seu interès en la consulta i la forma de participar-ne. Podran participar de la següent manera:

  • Podran nomenar l’equivalent als apoderats per tal que revisin i supervisin la consulta, el dia de les votacions presencials per mitjans electrònics, tal i com ho estableix l’article 17.1.d) i 19.9 de la llei de consultes.
  • Podran sol·licitar en el termini establert les presents regles específiques (art. 5.2) l’ús d’espais municipals per a fer campanya, mítings o trobades de debat sobre les opcions de la consulta, tal i com ho estableix l’article 22.1 de la llei de consultes.
  • Podran obtenir còpia del resultat de la consulta, així com demanar les actes de recompte en el dia del vot presencial per mitjans electrònics de la consulta, tal i com ho estableix l’article 27.3 de la llei de consultes.
  • Les entitats interessades disposaran d’un interlocutor directe, membre de la Comissió de Seguiment, per traslladar i demanar la informació relativa a la consulta, sempre i quan formi part de les funcions de la Comissió de Seguiment.