Soterrament

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/05/2024 08:58:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Soterrament
Aquest tren només passa una vegada a la vida

Meses de consulta

La Consulta del Soterrament se celebrarà del dia 8 al 21 de novembre de forma telemàtica, essent l’últim dia, el diumenge 21 de novembre, també la jornada de vot presencial. Per celebrar la jornada presencial de la consulta amb totes les garanties, cal constituir per a cada punt de votació una mesa de consulta, igual que es constitueix a les eleccions ordinàries.

Els punts de votació habilitats per a la consulta són:

 1. Centre Cívic Mas Lluí
 2. Centre Can Maginàs
 3. Centre Cívic Tovalloles
 4. Centre Polivalent Falguera
 5. Sala Ibèria
 6. Casal de Joves
 7. Centre Cívic Roses
 8. Biblioteca Montserrat Roig
 9. Aula Sant Feliu
 10. Torre de Can Calders

Qualsevol persona podrà votar en qualsevol dels punts de votació, indistintament del barri en el qual resideixi.

Aquestes meses estaran formades per un president i dos gestors.

Sorteig públic de designació de membres de les meses

En data 16 d’octubre es va celebrar un sorteig públic en presència de la Comissió de Seguiment, òrgan de control de la Consulta, per designar un titular i dos suplents per a cada vacant de cada mesa.

Així, si vostè ha rebut una notificació conforme ha estat elegit per formar part de les meses, haurà d’anar el diumenge 21 de novembre a les 8.30 hores al punt de votació que se li ha assignat, per formar part de les meses. Aquest servei públic es pagarà com a compensació econòmica de 95 euros nets, i es desenvoluparà de 9 a 20 hores, podent marxar a dinar en un lapse d’una hora i mitja.

No obstant això, si vostè no pot o no vol formar part de les meses de consulta, pot renunciar-hi en el termini de set dies a partir de la recepció de la notificació, tal i com ho estableix l’article 4.8 de l’Annex I de les Regles Específiques de la Consulta, publicat en data 28 de setembre.

Es pot fer omplint el formulari del tràmit de renúncia a formar part de les meses, en el qual haurà d’incorporar les seves dades personals i el codi alfanumèric unipersonal que consta en la seva notificació.

Registre de suplents de les meses

Si vostè vol formar part de les meses de consulta, pot inscriure’s com a suplent a través del tràmit de Registre de persones suplents per formar part de les meses de la consulta ciutadana sobre el Soterrament.

Si vostè s’ha presentat com a suplent de les meses, rebrà un SMS a partir del 29 d’octubre que li dirà si ha estat designat per sorteig com a suplent en alguna de les meses de consulta. Com que s’hi ha presentat més ciutadania que vacants existents, és possible que després del sorteig, rebi un SMS que indiqui que vostè no ha estat elegit com a suplent en cap mesa.

En cas que se li hagi designat com a suplent en alguna de les meses, caldrà que es personi el dia 21 de novembre a les 8.30 hores, per si el titular o suplents NO voluntaris es presenten. Si cap d’aquestes persones es presenta, vostè formarà part de les meses, ocupant la vacant que li hagi tocat (president o gestor) de 9 a 20 hores.

Se li compensarà econòmicament de la mateixa manera que a la resta de membres, amb 95 € nets pels serveis prestats a la ciutadania. En cas que es personi el titular, vostè haurà de marxar a casa i no podrà formar part de les meses.

Formació a membres de les meses

Entre els dies 29 d’octubre a 5 de novembre s’oferiran unes sessions informatives sobre las tasca que hauran de desenvolupar els membres de les meses, que seran publicades en aquesta mateixa secció i també mitjançant notícies i xarxes socials.

Referències normatives

Tot l’establert anteriorment, dona resposta a allò establert a l’article 4 de l’Annex I de les Regles específiques de la Consulta, publicat en data 28 de setembre, relatiu a les Meses de consulta:

Article 4. Meses de consulta i designació de membres

 • 4.1 Hi haurà una mesa de consulta en cadascun dels locals de consultes relacionats a l’article 10, amb un president i dos gestors. També es comptarà amb personal de l’Ajuntament com a personal col·laborador a cada local de votació.
 • 4.2 Dins dels vint dies posteriors a la convocatòria, l’òrgan convocant, amb la presència de la Comissió de Seguiment, realitzarà un sorteig públic d’entre les persones majors d’edat del cens.
 • 4.3 En el mateix sorteig en què es designen el president i els dos gestors de cada mesa de consulta, es designaran també dos suplents per a cada gestor, i dos per a cada president de mesa, tal i com estableix l’article 19.5 de la llei de consultes.
 • 4.4 Tanmateix, es preveurà un llistat de suplents integrat per ciutadania de Sant Feliu de Llobregat que voluntàriament sol·liciti formar part de les meses de consulta en el termini establert entre 28 de setembre i el 25 d’octubre (aquest termini es podrà ampliar en funció de les necessitats de les meses i si així ho determina la Comissió de Seguiment). En cas que es presentin més persones voluntàries que vacants existents, s’elegiran per sorteig públic, en presència de la Comissió de Seguiment. Aquestes persones hauran de ser majors d’edat i formar part del cens.
 • 4.5 L’òrgan convocant anunciarà de forma notòria i amb tots els mitjans de comunicació al seu abast, la convocatòria per a formar part de les meses de consulta en el termini establert entre 28 de setembre i el 25 d’octubre. Els ciutadans interessats en aquesta convocatòria podran sol·licitar formar part de les meses de consulta per mitjans electrònics i també de forma presencial.
 • 4.6 Es preveurà un llistat de suplents amb la condició d’empleats públics, per a que puguin cobrir les vacants descobertes en cas d’exhaurir la provisió de gestors o de presidents amb els respectius suplents. Es cobriran les vacants corresponents segons les regles detallades a l’article 13 de les presents Regles.
 • 4.7 Si es designa com a membre titular de mesa de consulta algun funcionari de l’Ajuntament de Sant Feliu, aquest no podrà assistir-hi com a personal col·laborador. Haurà de fer-ho com a president o gestor de la mesa, segons la designació que li hagi sigut atribuïda per sorteig.
 • 4.8 Es donarà un termini de set dies hàbils per a formular les reclamacions o renúncies pertinents davant la recepció de la notificació per a formar part de les meses de consulta.
 • 4.9 La Comissió de Seguiment establirà la llista definitiva de les persones integrants de les meses, havent resolt les reclamacions i renúncies rebudes en el termini establert.
Salta a la part superior