Soterrament

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Participació

El procés de participació ha incorporat, per primera vegada, l'eina interactiva de participació  Decidim, un portal web que ha permès escoltar la ciutadania que no ha pogut assistir a les sessions presencials. Al Decidim, la ciutadania, també podia emplenar enquestes de participació així com realitzar propostes i estar al dia de totes les activitats del procés.

Logotip de Participació

Procés de participació

De les més de 50 activitats realitzades per tal de recollir iniciatives i propostes ciutadanes, es van recollir 1.416 aportacions dels gairebé dos mil participants. Aquestes propostes s'han recollit, categoritzat i agrupat. Posteriorment s'han validat amb la ciutadania a través de tres sessions, per tal de poder elaborar els requeriments que han de formar part de les bases del Concurs internacional d'urbanisme.

Requeriments de la ciutadania

Identitat de l'espai

Un espai verd que incorpori les roses com a element identitari de la ciutat, que sigui accessible i que cohesioni i connecti la ciutat i els seus habitants. Les persones i les activitats culturals al carrer han de ser els protagonistes de l’espai. Integrar la memòria existent i passada en l’espai urbanitzat, recuperant la memòria de l’estació. Realitzar un memorial que recordi les víctimes dels atropellaments i la lluita veïnal pel soterrament.

Mobilitat

La mobilitat prioritària en l’espai ha de ser pel vianant i en segon lloc s’hauria de situar el transport públic i la bicicleta. La mobilitat en bicicleta així com altres elements de mobilitat personal com per exemple patinets, hauria de tenir en compte un carril bici. Estudiar la creació en alguns trams de plataforma única diferenciada.

Reduir l’impacte del tramvia, que no sigui barrera pel vianant i prioritzant la seguretat de totes les persones. Estudiar que la xarxa d’autobusos sigui complementària al tramvia. Garantir l’aparcament i que els nous habitatges comptin amb aparcament privat. L’aparcament públic que sigui accessible econòmicament i soterrat. No generar trànsit rodat privat afegit a l’espai pacificat. Amb accés al veïnatge, comerços, serveis i emergències.

Espai públic

Generar un espai de passeig ampli per a esdeveniments que es pugui fer servir d’espai de trobada i plaça cívic amb espais oberts al joc per a infants, zona espotiva. L’espai hauria d’acollir activitats culturals. La sostenibilitat ha de ser un altre element a considerar com aspecte transversal. Tenir en compte la demanda de lavabos públics, al voltant de la plaça cívica i del Parc Nadal i tenir en compte una bona il·luminació.

Espais edificats

Els edificis del futur espai han de ser similars als de l’entorn. Sense edificis de gran alçada. Generar el % màxim possible d’habitatge de protecció pública. Aquest habitatges haurien de ser en règim de lloguer assequible a la població de Sant Feliu destinat al jovent, gent gran i persones amb diversitat funcional, amb diferents propostes de models de convivència i gestió.

Pel que fa als equipaments, s’ha detectat la necessitat: d’un teatre municipal, equipaments esportius, aules d’estudi, un museu/ centre d’interpretació històrica i equipaments per la gent gran. S’ha de idear un espai que tingui el comerç de proximitat com a protagonista, en convivència amb petits espais de franquícies. Comptar amb la presència d’espais de restauració, amb terrassa, que dinamitzin l’espai públic.

El ple de juliol de 2021, celebrat en sessió telemàtica el dia 29, va aprovar de manera definitiva que la Consulta del soterrament es realitzés entre el 8 i el 21 de novembre de 2021: https://participa311-santfeliu.diba.cat/processes/soterrament