Festa de Tardor

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

L’organització oficial de la festa

L’Ajuntament de la ciutat és l’organitzador oficial i màxim responsable de tots els actes que formen la Festa de Tardor. Mitjançant el departament de Cultura, coordina i programa les activitats que es duen a terme, que poden respondre a la pròpia iniciativa o bé estar coorganitzades o impulsades per les entitats de la ciutat. Igualment, gestiona els recursos necessaris, com espais, materials, senyalitzacions, etc., i s’encarrega de l’elaboració del diferents Plans d’Autoprotecció de les activitats.

La participació essencial d’entitats i colles

Les entitats culturals i colles són l’ànima de la festa i un dels actius més preuats de la ciutat. La seva activitat no transcendeix únicament a la Festa de Tardor, però és en aquest context quan més llueix. Al llarg de la Festa de Tardor, desenvolupen diferents funcions, que van des de les pròpies de la seva activitat particular, a les que es deriven de formar part de la Federació d’Entitats Tradicionals de Sant Feliu de Llobregat (FETS), assumint les responsabilitats i tasques de caire organitzatiu, com són la preparació, definició i execució dels actes.

La Federació d’Entitats Tradicionals de Sant Feliu

Aglutina les diferents colles i associacions de cultura popular i tradicional. Aquestes són:

La Comissió de Protocol de la Festa de Tardor

La Comissió de Protocol de la Festa de Tardor és l’encarregada de vetllar pel compliment de les pautes que regulen el nucli tradicional de la Festa de Tardor i el seu desenvolupament. La Comissió estudia i dóna resposta a les propostes relacionades amb canvis, nous grups o activitats en el si de cada Festa. Està composta de forma paritària pels membres de la Comissió del Mocador d’Honor (amb un sol vot per a tots ells), així com per un representant de la FETS (amb un vot) i el regidor de Cultura (amb un vot), que la presideix. Un tècnic del departament de Cultura actua com a secretari, sense vot.