laRosa

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/06/2024 22:45:48

Idioma

Identificació

La Rosa
Moneda Local de Sant Feliu de Llobregat

Política de privacitat i cookies

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades es que realitza al Servei municipal de pagament mitjançant Moneda Local, La Rosa.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides Servei municipal de pagament mitjançant Moneda Local és:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 1
08980 - Sant Feliu de Llobregat
CIF: P0821000G

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que les Persones usuàries particulars i professionals subministren per mitjà del seu registre a l’APP, el contracte d’adhesió d’empreses i diferents mitjans es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb la única finalitat de lliurar-li el Servei.
Durant la recollida es detalla de la finalitat del tractament de les dades, que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat expressament aquest tractament.

Per a la gestió i subministrament del Servei municipal de la Moneda Local les dades podran ser tractades per:

 • Gestió de l’adhesió i registre al Servei.
 • Prestació del Servei de compra i pagament mitjançant l’APP.
 • Gestió de les comunicacions entre les Persones usuàries.
 • Notificacions sobre informacions, novetats i estat del Servei per diferents mitjans (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics) d’acord les seves preferències.
 • Resolució d’incidències i consultes.
 • Enquestes i seguiment del Servei.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i vostè ha autoritzat. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La persona usuària ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita ha de ser veraç, exacta i actualitzada. La persona usuària és la única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels Serveis a tota persona usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

3. Base legal i període de conservació

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els Serveis que ens ha sol·licitat i el seu consentiment exprés que realitza en el moment d’adherir-se al Servei i acceptar les Condicions Generals d’Adhesió.

Les dades personals de les persones interessades es tractaran durant el temps necessari per al desenvolupament del Servei fins que la Persona usuària causi baixa voluntària o finalitzi el Servei municipal. Un cop finalitzat el Servei, les dades seran conservades el temps necessari per al compliment de les obligacions i responsabilitats de l’Ajuntament d’acord els terminis de conservació, prescripció i depuració definit per la legislació.

4.- Tractament de les seves dades per tercers

Les dades poden ser tractades per tercers (proveïdors de Serveis, concessionàries, etc.) per a portar a terme els Serveis i competències de l’Ajuntament. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització dels Serveis.

La prestació del Servei es portarà a terme per Novact, com a entitat gestora del Servei encarregada del tractament de dades del Servei en nom de l’Ajuntament, amb NIF G62083357, direcció postal Junta de Comerç 20, Principal, 08001, Barcelona.

El sistema de custòdia dels fons econòmics i les operacions de pagament de les transaccions econòmiques es realitza mitjançant una Passarel·la de pagament (PSP) de Lemonway, entitat autoritzada pel Banc de l’Eurozona (ACPR) que garanteix la seguretat de les transaccions i informació de les Persones usuàries.

Tots els agents intervinents s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la normativa en matèria de protecció de dades a complir amb els principis de confidencialitat i deure de secret de la informació i dades personals, aplicant les mesures de seguretat definides per l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha establert les mesures necessàries per garantir la seguretat del tractament de les seves dades i que no siguin utilitzades per a cap altra finalitat.

5.- Política de cookies

El web de la moneda local “La Rosa” utilitza cookies (galetes). Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web.
A continuació, us donem informació sobre quines cookies utilitza aquest lloc web així com de la forma de controlar la gestió de cookies i de com eliminar-les completament.

Cookies que utilitza aquest lloc web:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a la Persona usuària la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o Serveis que hi hagi.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a la Persona usuària accedir al Servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció del terminal de la Persona usuària com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al Servei, mida de la pantalla, etc.

Aquestes cookies no tracten ni recullen dades personals de les persones usuàries.
Les galetes es conservaran un període mínim d'1 minut i un màxim de 24 mesos, en funció del tipus de galetes, esborrant-se habitualment a la finalització de la sessió.

La Persona usuària pot revocar el seu consentiment mitjançant els mecanismes que es descriuen al següent apartat, esborrant totalment o parciament les cookies que consideri

Com es poden administrar les cookies al navegador?

La Persona usuària pot gestionar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Les instruccions per a la gestió de cookies dels navegadors més habituals les podeu trobar en els següents enllaços:

En cas que utilitzeu altres navegadors o plataformes, si us plau, consulteu la documentació específica subministrada per l'empresa desenvolupadora del navegador.

Si bloquegeu l'ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns Serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

6.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un Servei.

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics www.santfeliu.cat/seuelectronica o bé presencialment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat.

7.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@santfeliu.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Pl. de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat

8.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Salta a la part superior