laRosa

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/06/2024 22:54:33

Idioma

Identificació

La Rosa
Moneda Local de Sant Feliu de Llobregat

Preguntes d'interès per a establiments comercials, de serveis i restauració

Com pot La Rosa promoure l’economia local?

Afavoreix que els diners es quedin a la ciutat, circulin i generin més riquesa. La Rosa ajuda a incrementar la riquesa sostenible de la comunitat i el seu entorn, i promou circuits d’intercanvi de proximitat.

Caduca La Rosa? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

No, la Rosa no caduca, funciona igual que els euros, però amb la diferència que només les accepten els comerços que volen formar part de la xarxa de la Rosa.

Quins beneficis tinc com a activitat econòmica? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

 • Més vendes, ja que la Rosa només es pot gastar en els comerços del territori adherits al projecte.
 • Possibilitat de fidelitzar a la clientela amb ofertes exclusives per a les persones usuàries de la Rosa.

Quins valors promou La Rosa? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

El projecte té una orientació social i ètica al servei de les necessitats de la població i d’enfortiment de l’economia de proximitat. 

És realment La Rosa una moneda? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

En la zona euro, només l’euro és la moneda de curs legal, això vol dir que ningú està obligat a pagar ni cobrar en una diferent a l’euro. Els circuits de moneda complementària s’accepten voluntàriament, i serveixen per fer transaccions de béns i serveis. La persona comerciant pot acceptar un altre instrument de pagament de lliure elecció sempre que els impostos quedin degudament recollits en euros.

La naturalesa jurídica del circuit de “Moneda Local” és el d'una infraestructura de per a facilitar l'intercanvi comercial local amb finalitat pública que l'Ajuntament posa a la disposició de les persones usuàries que lliurament vulguin participar. Per tant, és un bo polivalent, és a dir, un instrument que ha d'acceptar-se com a contraprestació total o parcial d'un lliurement de béns o d'una prestació de serveis. Això permet contribuir al control de la despesa municipal perquè millora la traçabilitat de les ajudes econòmiques. Cal destacar que el circuit de “Moneda Local” no s'incardina en diner electrònic en tant que no es compleixen tots i cadascun dels requisits previstos en l’article 1.2 de la Llei de diner electrònic.

En definitiva, la Rosa no és en cap cas “bitllets i monedes” ja que no és diner legal, ni tampoc diner electrònic.

En aquest sentit, el servei es regula jurídicament basant-se en la “Directiva europea 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior” i el Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera que permet que entitats no bancàries puguin exercir de proveïdors de serveis de pagament de manera regulada, assegurant els fons dipositats. Així mateix també cal tenir en compte el Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament i pel qual es modifiquen el Reial decret 778/2012, de 4 de maig, de règim jurídic de les entitats de diners electrònics, i el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit que regula principalment la creació de les entitats de pagament, així com els aspectes fonamentals de la seva actuació com són la seva autorització, la modificació dels seus estatuts i l'ampliació de les seves activitats, i les modificacions estructurals en les quals intervingui una entitat Proveïdora de Serveis de Pagament.

Per què es crea una moneda local? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Sant Feliu de Llobregat va apostar, a través del Pacte de Ciutat, aprovat per unanimitat mitjançant Acord de Ple de 30 de juliol de 2020, per dotar la ciutat d’una moneda local que incrementi l’impacte de la despesa pública en el comerç local, com a mesura de reactivació econòmica de la nostra Ciutat després de la crisi de la Covid-19.

Mitjançant la Rosa s’afavoreix que els diners es quedin en el territori per fomentar l’economia i les relacions de proximitat, i que els barris siguin socialment i econòmicament vitals.

Quin és l’objectiu? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Aquesta iniciativa vol afavorir l’apoderament  de la ciutadania en un tema d’interès general com és la creació de riquesa i l’impacte en els nostres barris. 

Fomentar que els barris siguin econòmicament i socialment vitals, afavorint que els diners es quedin a la nostra ciutat per fomentar l’economia i les relacions de proximitat.

Com puc gastar la Rosa? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Pots transferir roses al teu compte particular i utilitzar-les per compres personals. Igualment el projecte garanteix que puguis tornar les Roses a euros com a comerç. 

Puc cobrar parcialment en euros i parcialment en Roses? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Sí, de la mateixa manera que podries fer una venda que una part es cobrés en metàl·lic i una altra amb targeta de crèdit, a petició de la clientela. En aquest cas La Rosa és un mitjà de pagament més

Com ho faig per fer la comptabilitat? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

La comptabilitat de Roses actua igual que un compte a la Tresoreria. Quan compro Roses faig un ingrés en un compte de la Tresoreria i una sortida en el compte del banc corresponent. Quan cobro o pago en Roses, faig ingressos o sortides del compte de la Tresoreria en Roses com ho faria en un compte d’una caixa o de qualsevol banc.

Afecten les Roses a nivell fiscal? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Les Roses no afecten en res a la fiscalitat de l’empresa ni a la declaració d’impostos. Les vendes, les compres es fan sempre en euros, independentment de què es cobrin o es paguin en Roses; per tant, les factures són totes en euros i no s’ha de fer cap registre ni declaració d’impostos especials.

Puc convertir les Roses a euros? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Està garantit el canvi de Roses a euros però només pels establiments, petites empreses i autònoms.

Properament posarem a disposició un mòdul B2B perquè els comerços pugueu comprar a altres comerços en Roses i així fer re-circular la Rosa dins del municipi tantes vegades com sigui possible per generar riquesa local.

Com puc canviar Roses per euros? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Només els usuaris professionals i que hagin enviat tota la documentació necessària poden canviar Roses a euros. És necessari que l’usuari professional disposi de les Roses que vulgui canviar en el saldo del compte professional validat.

Per fer el canvi d'euros a Roses, cal haver signat el contracte d'adhesió i haver lliurat la documentació següent:

Persones autònomes

 • Un document d’identitat vàlid de la persona que desitja obrir el compte de pagament: document d’identitat (per totes dues cares), o passaport, o permís de residència (per totes dues cares) o permís de conduir en format de targeta (per totes dues cares) 
 • El Certificat de situació censal de menys de 3 mesos 
 • Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte.

Empresa

 • Registre mercantil, amb data de validesa de menys de 3 mesos
 • L’últim model 200, amb data de validesa de menys d'1 any 
 • Escriptura de constitució o Estatuts socials 
 • Document d’identitat de la persona representant legal (DNI, NIE o Passaport)
 • Document d’identitat de cada última persona beneficiària efectiva (persona física) amb més del 25% d’accions (DNI, NIE o Passaport)
 • Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/NIE i el nom complet de la persona titular del compte.

Està garantit el valor de la Rosa? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

El valor de la moneda és garantit perquè cada Rosa que circula té un euro en dipòsit a una PSP (proveïdora de serveis de pagaments) que és Lemonway. D’aquesta manera també assegurem que els usuaris professionals tenen sempre garantit el canvi de Roses a euros.

Com es regula la Rosa? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Mitjançant el Reglament del Servei municipal de pagament mitjançant Moneda Local de Sant Feliu de Llobregat.

Com em dono de baixa de l'App? Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

A través de l’aplicació mòbil La Rosa hi ha l’opció d’eliminar l’usuari (a l’apartat configuració / com podem ajudar-te).

Salta a la part superior