Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/09/2021 00:26:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

InfoPanel

Informació per accedir al Bo Social elèctric

El Bo Social és un ajut econòmic que s’aplica a la factura elèctrica en la modalitat de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), a través d’una de les comercialitzadores de referència, i tenir una potència contractada inferior a 10 kW (tarifa 2.0A o 2.0DHA).

Aquest ajut es va dissenyar degut als elevats preus que s’havien establert en el sistema elèctric espanyol, amb els elevats costos que acaba suposant un mal ajust en la contractació. El Bo Social es va aprovar per tal de donar suport econòmic a aquelles persones amb menys recursos econòmics i socials.

El descompte s’aplica tant al terme d’energia (consum elèctric) com al terme de potència (potència contractada).

Com es fa?

Cal sol·licitar-lo a les oficines de la comercialitzadora de referència corresponent, per telèfon, correu electrònic, correu ordinari o per fax directament. Hi ha 5 comercialitzadores de referència per poder accedir a la bonificació. Les dades de la comercialitzadora més propera a Sant Feliu és:

 • Comercialitzadora de referència a Catalunya: Energía Siglo XXI S.L. (Grup Endesa)
 • Nom anterior: Endesa Energía XXI, S.L.U.
 • Telèfon: 800 760 333
 • Correu electrònic: bonosocial@energiaxxi.com

A Sant Feliu de Llobregat s’han establert unes oficines d’assessorament energètic on us poden informar sobre el Bo Social i sobre com reduir el cost i el consum d'energia mitjançant el servei que es porta a terme en la campanya 'Connecta't a l'estalvi energètic', enguany la quarta edició.

Un cop recopilada tota la documentació, es pot sol·licitar per dues vies:

 1. A través de la pàgina web d'Energia XXI.
 2. A les oficines de la comercialitzadora de referència corresponent. Les dades d'Endesa - Energía Siglo XXI a Sant Feliu de Llobregat són:
  • Av. Compte Vilardaga, 100
  • De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
  • Telèfon: 800 760 909 

Es recomana sol·licitar cita prèvia fent servir el tràmit en línia en el web d'Endesa.

Qui ho pot demanar?

Aquest ajut el pot sol·licitar aquelles llars que compleixen les condicions descrites a continuació (informació extreta de la pàgina web de l'Aliança contra la Pobresa Energètica):

Llars amb persones vulnerables
Tipus de llars per unitat de convivènciaLímits de renta mensual (14 pagues) inferior o igual a:Límits màxims de consum (kWh/any/llar)Descompte
Unitat sense menors a càrrec o no formar part de cap unitat familiar.805,67 € / mes1.38025%
Unitat amb una menor a càrrec.1.074,23 € / mes1.93225%
Unitat amb dues menors a càrrec.1.331,27 € / mes2.34625%
Categories especials (violència de gènere, diversitat funcional 33% o més, víctimes del terrorisme, dependència reconeguda de grau II o III, o unitats monoparentals amb, com a mínim, una menor).

0 menors: 1.074,23 € / mes

1 menor: 1.342,78 € / mes

2 menors: 1.611,34 € / mes

0 menors: 1.380

1 menor: 1.932

2 menors: 2.346

25%
Unitats nombroses (3 o més menors).Sense límit4.14025%
Unitats en les que totes les persones que tinguin ingressos siguin pensionistes del Sistema de Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent.Quantitat mínima (sense altres ingressos quantitat agregada anual superi els 500 €).1.93225%

 

Llars amb persones vulnerables severes
Tipus de llars per unitats de convivènciaLímits de renta mensual (14 pagues) inferior o igual a:Límits màxims de consum (kWh/any/llar)Descompte
Unitat familiar sense menors a càrrec o no formar part de cap unitat familiar.402,84 € / mes1.38040%
Unitat familiar amb una menor a càrrec.537,12 € / mes1.93240%
Unitat familiar amb dues menors a càrrec.671,39 € / mes2.34640%
Categories especials (violència de gènere, diversitat funcional 33% o més, víctimes del terrorisme, dependència reconeguda de grau II o III, o unitats monoparentals amb, com a mínim, una menor).

0 menors: 537,12 € / mes

1 menor: 671,39 € / mes

2 menors: 805,67 € / mes

0 menors: 1.380

1 menor: 1.932

2 menors: 2.346

40%
Unitats familiar nombroses (3 o més menors).1.074,23 € / mes4.14040%
Unitats familiars en les que totes les persones que tinguin ingressos siguin pensionistes del Sistema de Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent.537,12 € / mes1.93240%

 

Llars amb persones en risc d'exclusió social
Tipus de llars per unitats de convivènciaLímits de renta mensual (14 pagues) inferior o igual a:Límits màxims de consum (kWh/any/llar)Descompte
Persones vulnerables severes i que sigui atesa per serveis socials de comunitat autònoma o local.El que marqui la situació familiarEl que marqui la situació familiar40%

Quan es pot fer la renovació?

Es pot tramitar el bo social en qualsevol moment.

El Bo Social té una durada de 2 anys mentre es mantinguin les condicions. Cal fer una petició expressa per prorrogar-lo en un termini mínim de 15 dies abans de la seva finalització. Les companyies elèctriques estan obligades a informar-ne en la darrera factura.

A causa de l'estat d'alarma per COVID-19 el govern ha ampliat el període de validesa per la bonificació del Bo Social per a aquelles persones que havien de renovar-lo en aquestes dates. El període de renovació és automàticament prorrogat fins al 30 de setembre.

Estan exemptes de tramitar la renovació els casos de família nombrosa mentre sigui vigent el títol corresponent.

Documentació necessària i on aconseguir-la

La documentació que s’ha d’entregar per tramitar el bo social la trobarà a l'apartat de preguntes freqüents del web del ministeri.

 • Document de sol·licitud (disponible a la pàgina web i en les oficines de la companyia comercialitzadora).
 • Declaració de la renda de cada un dels membres de la unitat de convivència o certificat de imputacions expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Fotocòpia del NIF o NIE de la persona titular o, si escau, de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Certificat d'empadronament en vigor de la persona titular o de tots els membres de la unitat familiar.
 • Unitats familiars: llibre de família o certificació del full individual de Registre Civil.
 • Famílies nombroses: còpia del títol de família nombrosa en vigor.
 • Circumstàncies especials: Certificat o document acreditatiu expedit per serveis socials.
 • Pensionistes amb pensió mínima: Certificat de la Seguretat Social
DocumentacióOn aconseguir-la
Formulari Bo Social emplenat i signat per tota la unitat familiar.A través de la pàgina web de la comercialitzadora Energia XXI o a les oficines de Sant Feliu de Llobregat.
 Fotocopia del NIF o NIE de la persona titular del punt de llum i de tots els membres de la unitat familiar (inclosos majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que disposin d'ell). 
En el cas que la titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual de Registre Civil de cadascun de les integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual de Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil de la persona sol·licitant.Registre Civil de l'autoritat competent.
Certificat d'empadronament en vigor, individual o col·lectiu, de la persona titular i de totes les membres de la unitat familiar.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania
 • Ajuntament
Fotocopia del títol de família nombrosa en vigor (només necessari en cas de famílies nombroses).
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania
 • Seccions de Família de les Gerències Territorials de Serveis Socials

Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials (només necessari en cas de complir circumstàncies especials):

 • Discapacitat igual o major a l'33%.
 • Víctima de violència de gènere.
 • Víctima de terrorisme.
 • Dependència reconeguda graus II i III.
 • Departament d'Afers Socials
 • Centre Base pertanyents a les diferents Conselleries de Serveis Socials

Informació d'interès addicional:

El canvi a Energía Siglo XXI (grup Endesa) permetrà disposar de factures elèctriques més clares "sense lletra petita", on el que es paga per l'electricitat consumida és directament el preu de l'energia més els impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.

Les persones beneficiàries del Bo Social d’electricitat compten amb un període més llarg per fer front a les factures impagades que la resta de persones consumidores (un període de 4 mesos des de la primera notificació d’impagament, davant del termini general de 2 mesos).

Documents de referència

Tramitació en línia

Salta a la part superior