Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/01/2023 18:57:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Seu electrònica - Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Relació de convenis subscrits per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Objecte:Conveni marc de col·laboració per a interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.
Organisme:Generalitat de Catalunya -Departament de Governació i Administracions Consorci LOCALRET Consorci AOC Ajuntament de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de cessió d'ús parcial del local municipal situat al Passeig comte Vilardaga,29 per a la ubicació d'un Centre d'Atenció a les Drogodependències.
Organisme:Servei Català de la Salut
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la implantació del servei de factura electrònica de "la Caixa" (CaixaFactura)
Organisme:Ajuntament del Prat de Llobregat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona AUDIFILM Grupo Assystem
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la implantació de la Plataforma de Gestió Documental Integral.
Organisme:Agrupació de 13 ajuntaments, representada per l'Ajuntament de Lloret de Mar
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.FACT
Organisme:Consorci Administració Oberta de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la implantació de la plataforma de gestió documental integral desenvolupada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT- Ens Locals.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni amb l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre
Organisme:Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Certificació
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni i adhesió a la plataforma de l'AOC, eNOTUM (notificacions electròniques)
Organisme:Consorci Administració Oberta de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni i adhesió a la plataforma de l'AOC eTAULER (Tauler d'anuncis electrònic).
Organisme:Consorci Administració Oberta de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Col·laboració de l'Associació en la difusió i captació d'ofertes de treball així com de perfils professionals qualificats per a la borsa de treball que gestiona l'Ajuntament mitjançant el Servei Local d'Ocupació.
Organisme:Associació Empresarial Innovadora del Clúster de fabricants d'aixetes i empreses auxiliars
Obligacions econòmiques:Cessió ús de la Sala de reunions de la primera planta i la Sala d'actes de la planta baixa del Centre Can Maginàs, sempre prèvia sol·licitud i segons disponibilitat, per al desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat i de la dinamització del clúster
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per les relacions laborals en matèria de Seguretat i Salut laboral.
Organisme:Organitzacions Sindicals CCOO i UGT
Obligacions econòmiques:L'Ajuntament es farà càrrec com a màxim de 6.459,50euros/any i s'abonarà de la forma que, de mutu acord,estableixin les parts signants.
Finalització:

Objecte:Conveni per a la realització d'un estudi de valoració urbanística sobre la modificació puntual del PGM i l'àrea de contacte del Parc de Collserola.
Organisme:Universitat Politècnica de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni per a l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català del Trànsit.
Organisme:Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Aprovació Conveni a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració en matèria de cartografia digital.
Organisme:Telefónica España, SAU
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat Mòbil de Teleassistència
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:0
Finalització:

Objecte:Col.laboració per a l'adhesió de municipis de la demarcació de Barcelona a la plataforma local Med-Marroc
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:0
Finalització:

Objecte:Conveni urbanístic per la millora i manteniment dels espais públics del Parc Central- Riera Pahissa.
Organisme:Ajuntament de Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Col.laboració i coordinació per a un millor servei a la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació Laurentius
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Foment de l'emprenedoria: programa YUZZ.
Organisme:Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector Financiero (UCEIF).
Obligacions econòmiques:10.000
Finalització:

Objecte:Regular Servei de préstec de material esportiu i recreatiu de la Diputació de Barcelona.
Organisme:Diputació de Barcelona. Gerència Serveis d'Esports
Obligacions econòmiques:Cap
Finalització:

Objecte:Realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a l'any 2015
Organisme:Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Implantació de la plataforma de gestió documental integral desenvolupada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Ajuntament de Matadepera
Obligacions econòmiques:No hi ha
Finalització:

Objecte:Adhesió al Protocol de col.laboracióm entre AEAT i FEMP així com els convenis de Col.laboració en matèria de subministrament de informació tributària i col.laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats Locals.
Organisme:Agencia Estatal de Administración Tributaria
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Renovació del conveni de cessió dús del immoble propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, situat al carrer Joan Batllori, 21-23 a favor de l'associació CineBaix als efectes de que porti a terme l'activitat de cinema i el serveis de bar, que estiguin lligats als serveis de cinema i per als socis del cinema.
Organisme:Associació CINEBAIX
Obligacions econòmiques:Cessió ús local i subscripció de pòlissa de responsabilitat civil, per tal d'assegurar els riscos inherents a l'immoble i a l'activitat de cinema i de bar que CineBaix desenvolupi.
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la creació i gestió d'un punt d'accés a Internet i les noves tecnologies.
Organisme:La Unió Coral
Obligacions econòmiques:Despeses bàsiques de funcionament de l'espai digital. La possible instal·lació i manteniment d'un programari de gestió dels ordinadors. Que la navegació per Internet sigui totalment gratuïta en l'equipament cedit.
Finalització:

Objecte:Conveni urbanístic per al desenvolpament del Pla de Millora Urbana al Polígon Balmes-General Manso
Organisme:Junta Compensació del Polígon Balmes -General Manso de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Prorrogar el Conveni amb els centres escolars i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, per la promoció del Pla Català "Esport a l'Escola"
Organisme:Consell Català de l'Esport
Obligacions econòmiques:Aportació anual com a mínim igual a la de la Generalitat de Catalunya, que haurà de destinar a la contractació de personal, infraestructura i material esportiu inventariable i fungible de suport a les activitats
Finalització:

Objecte:Aprovar conveni en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de Col·laboració entre el Gremi de Constructors d'Obres del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Gremi de Constructors del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni interadministratiu de col·laboració en matèria d'informàtica
Organisme:Ajuntament de Vilassar de Mar
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de Cooperació en matèria tecnològica, l'objectiu del qual és l'intercanvi de coneixement per optimitzar el desenvolupament de solucions tecnològiques avançades per a l'Administració Local, en matèria de gestió de la informació
Organisme:AUDIFILM, ABI, SL
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni interadministratiu de col·laboració en matèria d'informàtica.
Organisme:Ajuntament Montornés del Vallés
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni en matèria d'educació ambiental.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni, en el marc del projecte d'intervenció integral dels barris de Can Calders i La Salut, que regula la cessió de l'ús d'espais dels locals de l'esmentada entitat per a la realització d'actes i activitats d'àmbit cultural i de dinamització social i associativa i la concreció dels seus usos i activitats.
Organisme:Parròquia de Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de cessió de la finca municipal patrimonial R-20 a Can Bertrand per a centre de formació ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual. Anselm Clavè 5-7 i Passatge Sant Joan 85
Organisme:Fundació APIP-ACAM
Obligacions econòmiques:
Finalització:07/07/2039

Objecte:Aprovar subscriure un conveni amb la Confederació Empresarial PIMEC per a la cessió d'ús d'un espai a la 2a planta del Centre Can Maginàs
Organisme:Associació PIMEC
Obligacions econòmiques:PIMEC aporta 5.000€ anuals com a participació en les despeses generals.
Finalització:

Objecte:Aprovar conveni amb el Qvixote Quartet.
Organisme:Qvixote Quartet
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics
Organisme:Universitat Politècnica de Catalunya
Obligacions econòmiques:27,00 € per cada ullera de persona derivada Serveis socials
Finalització:

Objecte:Conveni mitjançant el qual es regula la cessió d'un espai a Can Ricart
Organisme:Associació Ventijol
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Procuradors dels Tribunals Barcelona (Delegació Territorial de Sant Feliu de Llobregat) i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per ajudar a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat en una diligència de llançament d'un procediment de desnonament o execució hipotecària.
Organisme:Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni amb la Cobla Sant Jordi.
Organisme:Cobla Sant Jordi, S.C.P.
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la modificació d'un sentit de circulació d'un tram de la Carretera BV-2001.
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Ratificar el protocol signat entre el Minisiteri de Foment, el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Ll., per al soterrament de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà.
Organisme:Ministeri de Foment i Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la creació de la residència persones amb discapacitat psíquica "Mas Lluí" i Centre ocupacional.
Organisme:Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família i l'Associació Cívica d'Ajuda Mútua, ACAM.
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Protocol de col·laboració relatiu al projecte de soterrament de la línia de Vilafranca.
Organisme:Autoritat del Transport Metropolità
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni sobre creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat integrat a la Xarxa d'Arxius Històrics de la Generalitat
Organisme:Generalitat de Catalunya- Departament de Cultura
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col.laboració
Organisme:Associació de Defensa Forestal de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:3.200€
Finalització:

Objecte:Realització d'activitats formatives i la creació de projectes conjunts pel foment de l'emprenedoria
Organisme:Fundació per la Investigació i la Formació en Comunicació Experiencial (Obicex)
Obligacions econòmiques:No hi ha.
Finalització:31/08/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Cessió parcela C/ Anselm Clavé, 21-23-25-27 i tercera planta edifici C/ del Pla , 2D-2G, per construcció Habitatge Protecció Oficial i Habitatge dotacional.
Organisme:IMPSOL
Obligacions econòmiques:No
Finalització:

Objecte:Adequació de la finca del pg. Nadal, 28 per possibilitar el trasllat de l'Agrupament Escolta a la part de les finques cedides en arrendament a l'Ajuntament.
Organisme:Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona de la Salut, i Fundació Sindicat Agrícola de Sant Feliu.
Obligacions econòmiques:Ajuntament: 130000. Agrupament Escola: 17000.
Finalització:31/12/2050

Objecte:Desenvolupament de la "Sant Feliu Maker League 2018"
Organisme:Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
Obligacions econòmiques:No hi ha.
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector financiero (UCEIF) per al foment de l'emprenedoria jove de base tecnològica
Organisme:Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero-UCEIF
Obligacions econòmiques:10.000€
Finalització:

Objecte:Delegació de les competències locals en matèria de protecció de la legalitat i de la disciplina urbanística en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:13.591,43€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni transport 2019
Organisme:AMB
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:El Perfil de la Ciutat: mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes
Organisme:Perfil de Ciutat
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial, SECOTbcn. i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pel foment de l'activitat empresarial i la de nous emprenedors durant tots els processos de seguiment i creació d'empreses
Organisme:Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial, SECOTbcn
Obligacions econòmiques:2.500€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Establir termes de col·laboració entre l'Admin. de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:30/06/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Cessió de la plataforma documental integral (GDMatrix) desenvolupada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Ajuntament de Premià de Dalt
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la instal.lació i gestió de les marquesines de les parades d'autobús del municipi.
Organisme:AMB
Obligacions econòmiques:
Finalització:11/02/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Establir la col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per al període 2020-2023
Organisme:Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2023

Objecte:Seguiment de les obres de soterrament del ferrocarril en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:No
Finalització:22/06/2024

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al manteniment en l'àmbit del riu Llobregat en el seu Terme MunicipalT
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Actuacions al parc relacionades amb el temporal Glòria
Organisme:Patronat Parc de Collserola
Obligacions econòmiques:15000€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi (2020-2023)
Organisme:Parc Agrari del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Delegació de les competències locals en matèria de protecció de la legalitat i de la disciplina urbanística en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:13.591,43 (2020)
Finalització:16/04/2023

Objecte:Col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per la prestació de serveis d'assistència tècnica en l'àmbit del desenvolupament inclusiu i sostenible a les administracions locals per a l'impuls socioeconòmic, el desplegament de l'estratègia comarcal i la reactivació
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:Aportació de 15.500€ anuals al Consell Comarcal del Baix Llobregat
Finalització:30/12/2023

Objecte:Col·laborar en iniciatives de conservació d'elements patrimonials afectats per les obre de soterrament de les vies d'ADIF
Organisme:Ajuntament de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:23/12/2024

Objecte:Cessió d¿un local per a la instal·lació del Serveis d¿Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles per al 2021.
Organisme:Generalitat de Catalunya.
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Renovació Conveni de Regulació per la Pobresa Energètica.
Organisme:Aigües de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:09/11/2025

Objecte:Cessió de terreny públic per a l'ocupació temporal d'una porció de sòl al Passatge entre el carrer Jaume Ribas, 3 -5, d'aquest municipi per a la instal·lació d'una estació transformadora.
Organisme:Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Establir les bases i condicions mitjançant les quals l¿Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s'incorpora al Sistema central d¿adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en totes les categories de subministraments i serveis.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Comissió Central de Subministraments
Obligacions econòmiques:És un conveni d'adhesió
Finalització:02/06/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Formalitzar la col·laboració entre els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern per a l'execució de l'actuació supramunicipal del programa subvencionat per la Diputació de Barcelona del Programa específic "TTT 3 Sants: Treball, Talent i Tecnologia als 3 Sants"
Organisme:Ajuntaments de Sant Joan Despí i de Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/03/2023

Objecte:Millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi
Organisme:Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:20.000
Finalització:31/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Transport adaptat 2021/24
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024

Objecte:CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DEL FONS SILVESTRE GILABERTE HERRANZ
Organisme:Silvestre Gilaberte Herranz
Obligacions econòmiques:
Finalització:27/09/2051

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per al servei de manteniment i conservació del Parc Torreblanca
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024

Objecte:Actualització Oficina municipal d'escolarització
Organisme:DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DELEGACIO TERRITORIAL BAIX LLOBREGAT
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Per l'adherició al seu moment a un dels convenis signats entre la AEAT y la FEMP en 2003: -Subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals -Intercanvi d'informació tributaria i col·laboració en la gestió recordatòria amb les entitats locals
Organisme:Amb la "Agencia Estatal de Administración Tributaria"
Obligacions econòmiques:
Finalització:03/04/2025

Objecte:El finançament de les obres del Parc de Torreblanca incloses al Pla de Millora del Valor Patrimonial dels Parcs de la Xarxa de Parcs Metropolitans
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:100.000
Finalització:31/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Gestió pisos municipals de lloguer amb serveis.
Organisme:Fundació Família i Benestar Social.
Obligacions econòmiques:
Finalització:14/06/2026

Objecte:Per al manteniment i gestió del Parc del Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:16/09/2026
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Primera pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en els CFGM de Cuina i gastronomia i de Serveis en restauració i en el CFGS de Direcció de cuina de l'Institut Martí Dot.
Organisme:Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Delegació del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/08/2023

Objecte:Regular la col·laboració entre els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per a l'execució de l'actuació supramunicipal dels projectes subvencionats per la Diputació de Barcelona "Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)" , "Siguem sostenibles als PAES" i "Generant Role Models. Empreses en femení"
Organisme:Ajuntaments de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/03/2024

Objecte:Conveni per a la custòdia, la promoció i la dinamització del patrimoni de la Catedral de Sant Llorenç, per garantir un millor servei als seus usuaris i a la ciutat de Sant Feliu.
Organisme:Catedral Parròquia de Sant Llorenç
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Execució d'obres de climatització a la planta 1a del Centre Serveis El Pla
Organisme:Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Obligacions econòmiques:Estimació aportació Ajuntament: 48.629,95€
Finalització:01/11/2023

Objecte:Regular les actuacions de suport als polígons i l'activitat econòmica per als anys 2022 i 2023, entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'Associació d'Empresaris dels Polígons d'activitat econòmica de Sant Feliu de Llobregat (AEPLA)
Organisme:Associació d'Empresaris del Polígons d'activitat econòmica de Sant Feliu de Llobregat (AEPLA)
Obligacions econòmiques:Despesa de 5.000€
Finalització:31/03/2024

Salta a la part superior